Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

În data de 13 aprilie 2024, orele 13.00 în sala sportivă a Palatului de Cultură din municipiul Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor ai Campionatului Raional „Cupa Președintelui raionului Soroca” la volei, ediția 2024.
În cadrul campionatuluii raional la volei, au participat 11 echipe, iar în finală s-au înregistrat următoarele rezultate:
Locul I – selecționata Inspectoratului de poliție Soroca;
Locul II – selecționata veteranilor din raionul Soroca;
Locul III – selecționata profesorilor din raionul Soroca.
La ceremonia de premiere a fost prezent specialist principal al Serviciului Alternativă și Protecție Civilă din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca dl Eugeniu Sttrochin, care a adus un mesaj de felicitare din partea Președintelui raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, iar pentru implicarea activă în susținerea modului sănătos de viață, dedicație în promovarea imaginii raionului Soroca i-a decernat cu Diploma Președintelui raionului, premii bănești și înmânat cupa mult așteptată.

Comments

În conformatitate cu Hotărârea Guvernului nr. 937/2023 Cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2024, în perioada 10-12 aprilie 2024, raionul Soroca a fost supus controlului stării protecției civile și desfășurarea aplicațiilor la protecția civilă cu tema ,,Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizootiilor”.
Astfel, la data de 12 aprilie, pe teritoriul raionului Soroca au fost desfășurate un șir de aplicații practice.
Obiectivele aplicaţiilor date au constat în:
• Înştiinţarea membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a raionului Soroca;
• Convocarea şedinţei I a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a raionului Soroca;
• Controlul activităţii Punctului Teritorial de Dirijare în situaţii excepţionale (PTDSE) a raionului Soroca;
• Aranjarea tehnicii de salvare și revista de front a formaţiunilor protecției civile a raionului Soroca;
• Înştiinţarea şi evacuarea populaţiei din zona pericolului de inundaţie;
• Desfăşurarea evacuării persoanelor, salvarea persoanelor şi stingerea incendiului;
• Localizarea focarului de gripă aviară H5N1;
• Desfăşurarea intervenţiei la lihcidarea avariei tehnogene cu scurgerea substanței puternic toxice;
• Desfăşurarea acţiunilor de salvare-deblocare a persoanelor în urma accidentului rutier;
• Triajul medical în cazul unei situaţii excepţionale;
• Cazare a sinistraților;
• Instruirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) şi Punctului Teritorial de Dirijare în situaţii excepţionale (PTDSE) ale raionului Soroca privind organizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale în cooperare cu organele de conducere la nivel de raion, sat (comună), obiectiv economic.
Ziua de 12 aprilie a startat cu convocarea ședinței Comisiei pentru situații excepționale a raionului Soroca prezidiată de către Președintele raionului Soroca, Președinte al Comisiei pentru situații excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac. Cu ulterioara aranjare a tehnicii de salvare și revistei de front a formaţiunilor protectiei civile a raionului Soroca pe Piața Libertății din municipiul Soroca.
Exercițiile demonstrative s-au desfășurat la 7 locaţii de bază din teritoriul raionului, unde au fost simulate următoarele situații:
Pericol de inundaţie în sectorul de jos al municipiului Soroca, str. Petru Rareș (în preajma „Gările Auto Moderne” SRL, filiala Soroca) cu organizarea înștiințării populației din zona pericolului de indundație, organizarea evacuării populației și bunurilor materiale din zona inundației; efectuarea lucrărilor de reparație a unui sector de dig, organizarea menținerii ordinii publice.
Incendiu la Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, mun. Soroca, str. Calea Bălțului, 2 unde a fost evacuat personalul și elevii din clădire în urma incendiului. Serviciile Protecției Civile au intervenit la deconectarea surselor de alimentare vitală, acțiunile de salvare deblocare, localizarea și stingerea inceniului la etajele superioare, salvarea și evacuarea persoanelor blocate (sinistrate) la etajele superioare din focarele incendiate, acordarea primului ajutor medical și transportarea sinistraților la instituțiile medicale, organizarea menținerii ordinii publice.
Gripa Aviară H5N1 caz de depistare a focarului de Gripă Aviară (H5N1) la Societatea cu Răspundere Limitată ,,Mobi Rai” din satul Iorjnița raionul Soroca şi lichidarea acestuia; organizarea posturilor de supraveghere sanitară; colectarea probelor de laborator; inventarierea șeptelului; alegerea locului pentru înhumare; nimicirea capetelor; cîntărirea capetelor nimicite; transportatrea lor în groapa de înhumare; igienizarea completă a teritoriului în focar; dezinfectarea încăperilor, dezinfectarea gropii pentru înhumare și acoperirea acesteea cu strat de protecție (peliculă și pământ); întreținerea și supravegherea sanitar-veterinară în zona afectată.
Avarie tehnogenă la Întreprinderea Interraional de Stat ,,ACVA-NORD”, mun. Soroca, str. Cosăuțului, 32 cu scurgerea substanței periculoase toxice „clor” în urma cutremurului de pământ. Înştiinţarea organelor de conducere şi populaţiei despre avarie; coordonarea măsurilor de localizare şi lichidare a consecinţelor avariei dintre conducătorii serviciilor protecţiei civile ale raionului şi formaţiunile de obiect; desfășurarea acţiunilor de localizare a focarului de contaminare cu neadmiterea răspîndirii substanţei puternic toxice în mediul înconjurător de către formațiunea obiectivului; desfășurarea lucrărilor de stopare a scurgerii de substanțe puternic toxice; desfășurarea lucrările de salvare a sinistraţilor în urma accidentului chimic de către formațiunile de salvare a obiectivului economiei naționale și predarea acestora Stației de Asistență Medicală Urgentă Soroca a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru acordarea ajutorului medical; desfășurarea lucrărilor de decontaminare a efectivului și a sinistraților de către grupa de decontaminare a obiectivului economiei naționale.
Accident rutier cu multiple victime pe traseul L 54 (drumul de ocolire a municipiului Soroca în preajma SRL ”Kerner Grup”, str. Cosăuțului), unde au fost petrecute acțiuni de salvare-deblocare (lucrări de descarcerare) la lichidarea consecințelor accidentului de transport, acordarea primului ajutor medical, triajul și transportarea sinistraților la instituțiile medicale, organizarea menținerii ordinii publice.
Triaj medical pe teritoriul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” mun. Soroca, str. Nicolae Testemițeanu, 69 în cazul unei situaţii excepţionale cu organizarea măsurilor primire a bolnavilor accidentaţi; efectuarea triajului spitalicesc; acordarea ajutorului medical specializat; executarea acțiunilor de înregistrare și repartizare a pacienților conform gradului de priorioritate în funție de gravitatea sau caracterul acut al patologiei.
Cazare a sinistraților pe terenul sportiv al Instituției Publice Liceul Teoretic „Constantin Stere” mun. Soroca, str. Dimitri Cantemir, 27 cu organizarea acțiunilor de amenajare a taberei de câmp; organizarea procesului de cazare a sinistraților; efectuarea procesului de asigurare cu hrană și apă potabilă a sinistraților; organizarea procesului sanitaro-iginenic al sinistraților.
Activitățile practice au încheiat cu organizarea celei de-a II-a Ședințe a Comisiei pentru Situații excepționale a raionului Soroca. Ședința a fost petrecută pe terenul sportiv al IPLT „Constantin Stere” Soroca, unde au fost efectuate totalurile activității desfășurate.
Aceste acțiuni se desfășoară odată la 5 ani și sunt susținute de către specialiști din diferite domenii, prin care sunt verificate acțiunile Consiliului Raional Soroca și subdiviziunile Direcției Situații Excepționale Soroca.

Comments

   În data de 11 aprilie 2024, orele 10.00, în sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca Soroca, de către vicepreședinta raionului Soroca dna Alla Bordianu a fost convocată ședința de lucru cu reprezentanții băncii germane KfW și Agenției de Dezvoltare Regională Nord a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova.

   În cadrul ședinței experții au fost informați despre specificul activităților Consiliului Raional Soroca, fiindu-le oferite detalii despre sistemele de asigurare cu apă și sanitație implementate anterior, dar care necesită noi investiții pentru a fi extinse și puse în funcțiune.

   Experții angajați de banca germană KfW în perioada 10-11 aprilie se află într-o vizită de documentare în Regiunea Nord, în contextul elaborării Studiului de prefezabilitate pentru Programul Deschis de Dezvoltare Urbană Moldova.

   Agenda experților include vizite în mai multe localități din raioanele Glodeni, Sângerei și Soroca, unde anterior a fost implementat sau urmează să implementate proiecte de asigurare cu apă și sanitație. Vizitele în localități includ întrevederi cu autorități publice locale și inspectarea sistemelor de alimentare cu apă ce necesită noi investiții.

În perioada documentării, experții colectează date prin intermediul unor chestionare personalizate, pentru analiză instituțională.

   Chestionarele urmează să fie prezentate unui expert care va efectua vizite similare la sfârșitul lunii aprilie.

 

Comments

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.