1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dispoziția Nr.174 din 25 noiembrie 2014

Scris de Serviciul Relatii Publice Miercuri, 26 Noiembrie 2014

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Raional Soroca
       In   temeiul art. 45(3) din Legea privind administraţia   publică locală (nr. 436 din 28.12.2006),
DISPUN:
1. Se convoacă Consiliul Raional Soroca în şedinţă ordinară pe data de 11 decembrie 2014,ora 1000, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
2. Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare se anexează.
3. Se obligă şefii de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului Raional şi ale Aparatului Preşedintelui Raionului să asigure:
3.1 elaborarea dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului în termen de pînă la 27 noiembrie 2014;
3.2 punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora începînd cu data de 27 noiembrie 2014;
3.3 organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii şi prezentarea proceselor verbale şi a sintezelor recomandărilor prezentate cu publicarea anunţului pe pagina oficială a consiliului raional nu mai tîrziu de 05 decembrie 2014;
3.4 examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în termen de pînă la 09 decembrie 2014.
4. Vicepreşedinţii raionului, dnii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, vor coordona proiectele deciziilor şi notele informative elaborate de direcţii, secţii şi servicii conform competenţelor sale.
5. Secretarul consiliului raional, dl Ion Spataru va transmite proiectele deciziilor spre avizare Serviciului Audit intern şi altor subdiviziuni pentru elaborarea rapoartelor compartimentelor de specialitate după caz în termen pînă la 27 noiembrie 2014.
6. Serviciul Relaţii Publice, dna Stela Zabrian, va asigura:
6.1 plasarea pe pagina oficială a consiliului raional anunţurile privind organizarea dezbaterilor publice şi proiectele deciziilor propuse spre examinare;
6.2 informarea consilierilor raionali despre data şi locul convocării şedinţelor comisiilor de specialitate și ședinței consiliului conform punctului 1 prezentei dispoziţii în termen de pînă la data                      01 decembrie 2014;
6.3 invitarea la şedinţa Consiliului Raional şefii de secţii, direcţii, servicii şi instituţii ale Consiliului Raional, reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele asociaţiei primarilor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii presei;
6.4 difuzarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi Imnului Raionului la deschiderea şedinţei consiliului.
                                                                         Victor Său,
                                             Preşedinte al Raionului Soroca
Nr.   174
din 25.11. 2014
Or. Soroca
 
Anexa la Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 174 din 25 noiembrie 2014
word 

Repartizarea microbuzelor instituţiilor de învăţămînt din Raionul Soroca

Scris de Serviciul Relatii Publice Miercuri, 19 Noiembrie 2014

   Începînd de astăzi , 19.11.2014, drumul spre licee şi gimnazii pentru mai mulţi elevi din Raionul Soroca va fi mult mai confortabil. Copiii vor fi protejaţi de ploi, vânturi, zăpezi şi îngheţ. Prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca , cele 6 unităţi de transport au fost repartizate la următoarele instituţii de învăţămînt: LT “C.Stere”, Gimnaziului „Gr.Vieru” din satul Vasilcău, LT “Visoca”, Gimnaziului din satul Bădiceni, Slobozia Cremene şi Cremenciug.

   Prezenţi la acest eveniment:domnul Victor Său,Preşedintele Raionului Soroca,vicepreşedinţii Raionului domnii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, reprezentanţii Direcţiei Învăţămînt, directorii instituţiilor de învăţămînt şi conducătorii auto au adus sincere mulţumiri Guvernului României pentru această donaţie.Pagina 1 din 262

Sondaj de opinie

Cu ce notă aţi evalua noul design al siteului

 

 

 

 

 

  Rezultate

Festivalul Mărului

Referinţe utile

banners_10
banners_08
banners_06
banners_03
adrnord

baner_cec3

descentralizare

 

Vizitatori online

Avem 8 vizitatori online