1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Viceministrul Anastasia Oceretnîi a vizitat Raionul Soroca.

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 17 Ianuarie 2017

           În prima jumătate a zilei de 17 ianuarie , curent, într-o vizită de lucru în Raionul Soroca s-a aflat viceministrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a Republicii Moldova dna Oceretnîi Anastasia.

     Prima parte a vizitei a inclus o întrunire comună cu reprezentanţii administraţiei publice locale de nivelul II şi I, reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi instituțiilor prestatoare de servicii sociale.15974944 1914814105407401 3172319576061230650 o
La începutul întrunirii dna Oceretnîi Anastasia a informat audienţa despre succesele politicilor promovate de minister în domeniul muncii, salarizării, protecţiei sociale a familiei, copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi pe parcursul anului 2016.
         Un alt subiect pus în discuţie a fost cel cu privire la reforma sistemul de pensii, la care viceminstrul a adăugat :“Dacă nu va avea loc implimentarea reformei date, oamenii nu vor mai fi motivaţi să contribuie, iar în cîţiva ani sistemul de pensii se va ruina. Astfel, prin Dispoziția Prim-ministrului a fost instituit un grup de lucru, care a elaborat conceptul de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova. Datorită acestei reforme beneficiarii de pensii vor avea o viață mai bună și un trai decent la bătrânețe, o pensie bazată pe echitate și stabilitate financiară. Noua reformă va întoarce încrederea oamenilor în sistemul de pensii și în instituțiile statului” ”.15975036 1914814108740734 8138079252352642430 o
         Îndemnizația unică la nașterea copilului va fi stabilită în cuantum egal cu valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare. Prin urmare, îndemnizația unică la nașterea primului copilului va fi majorată cu 2200 lei și 1900 lei – la nașterea următorilor copii. Proiectul de lege a fost elaborat cu scopul promovării politicilor de susţinere a familiilor cu copii și asigurarea unui sprijin financiar la nașterea și îngrijirea copiilor.
În cadrul întruniri au fost abordate cele mai stringente probleme cum ar fi: finanțarea serviciilor de asistență socială la nivel local, mecanismul de acordare a ajutorului social pentru familiile social-vulnerabile şi a ajutorului material, dezvoltarea și reorganizarea serviciilor sociale conform necesitților reale din teritoriu.

    După ce a răspuns tuturor întrebărilor, oficialul a primit în audienţă ceteţenii. 
La final, pentru a se familiariza cu starea de lucruri din teritoriu dna Oceretnîi a efectuat o vizită de lucru la Centrul de plasament pentru copii în situații de risc "AZIMUT" , la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca și la internatul psihoneurologic din s. Bădiceni.


Anunț !

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 16 Ianuarie 2017

În atenţia
-Conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelul I
-Conducătorilor întreprinderilor de Stat şi private.
 Prin HG RM nr.960 din 08.08.2016  a fost aprobat Nomenclatorul obiectivelor publice cu pericol de incendiu, explozie - incendiu şi al lucrărilor, serviciilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru care este obligatorie  obţinerea Avizului de apărare împotriva incendiilor  şi de stîngere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate.
     Avizul  de apărare împotriva incendiilor şi de stîngere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate va fi valabil pe durata valabilităţii autorizaţiei de funcţionare.
 Reeşind din cele expuse Primăria or.Soroca , primăriile comunelor şi satelor raionului Soroca la momentul primirii notificării în comerţ, alimentaţie publică şi a altor prestatori de servicii  vor solicita obligatoriu  Avizul de apărare împotriva incendiilor care se eliberează de Direcţia situaţii excepţionale Soroca.
 Informaţii suplimentare la nr. de telefon :
0 230 92 913 sau 0  230 2 23 13 -Secţia Economie al CR Soroca 


Pagina 1 din 460