Consiliul raional Soroca  anunţă desfăşurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2020, conform Dispoziției președintelui nr.50 din 18.05.2021

Regulamentul pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.250/2005 stabileşte următoarele nominalizări:

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie:
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului,
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii,
 4. Cel mai bun antreprenor-exportator,
 5. Cel mai bun antreprenor-inovator,
 6. Cel mai bun antreprenor  în sfera turismului rural,
 7. Cel mai bun antreprenor in sfera serviciilor de consultanță,
 8. Cel mai tânăr antreprenor,
 9. Cel mai bun antreprenor-femeie.

   Condiții de participare la concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

    În vederea stimulării dezvoltării antreprenoriatului, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, participanţi la concurs, administrația raionului organizează  concursul pentru decernarea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” (în continuare – concurs).

   La concurs participă agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

   Concursul are un caracter deschis şi transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Consiliului raional Soroca.

   Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice în anul desfăşurării concursului şi dreptul de a învinge în competiţie.

   La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii cu sediul  în  raionul Soroca care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare, cu excepţia celor menţionate mai jos:

   Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile în care:

 • agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;
 • față de  agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
 • faţă de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;
 • există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;
 • există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.

   Se acceptă înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenților economici la mai multe nominalizări.

   Participanții la concurs acceptă ca datele cu caracter  personal transmise comisiei spre examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate și folosite în orice alt mod, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la concurs .

   Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice și financiare, conform datelor prezentate de către agentul economic, pentru anul precedent de activitate necesare pentru participare la concurs, în anul desfăşurării concursului şi li se garantează dreptul de a învinge în competiţie.

   Antreprenorii vor fi evaluați în funcție de activitatea de profit, achitările pe deplin (în termeni și sumă) la bugetul local și fondul social, crearea noilor locuri de muncă, volumul vînzărilor nete, cifra de afaceri, participări la tîrguri și expoziții etc.

   Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obţinut cel mai mare punctaj conform indicatorilor financiari – economici și cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului precedent desfăşurării concursului.

   Participanţii la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei locale de concurs.

   La fiecare nominație, se atribuie două locuri – locul întîi și locul doi. Pentru cele două locuri a fiecărei nominalizări, se înmînează diplome cu conferirea titlului nominalizării. Pentru încurajarea și stimularea participării viitoare la concurs, participanților li se vor înmâna cadouri/suvenire simbolice.

   Toți agenții economici din teritoriu, doritori de a participa la concurs, pot depune până la 30 mai 2021 setul de documente, care include:

 1. cererea de participare
 2. formularul cu indicatorii privind rezultatele financiar – economici ale întreprinderii
 3. declarația pe propria răspundere

la Consiliul raional Soroca, Secția Economie, pe adresa str. Ștefan cel Mare 5, et.5 pe suport de hârtie și/sau în format electronic la adresa de e-mail: minascurta.victoria.17@gmail.com

   Premierea învingătorilor, decernarea distincțiilor și înmânarea cadourilor/suvenirelor va avea loc nu mai tîrziu de 31 iulie a anului desfășurării concursului, organizată într-o atmosferă solemnă.

   Rezultatele concursului vor fi publicate prin intermediul paginii-web oficiale a Consiliului rational Soroca.

    Pentru orice întrebare nu ezitaţi să telefonaţi la numărul de telefon: 0 230 2 23 13