În atenţia Organizaţiilor Non-Guvernamentale !!!
Fundaţia Soros – Moldova a lansat recent un Program de granturi destinat  Organizaţiilor non – guvernamentale care activează la nivel local. 
Programul va finanţa proiecte care vor avea la bază un parteneriat durabil dintre ONG şi APL, şi este o ocazie potrivită de finanţare a serviciilor sociale comunitare destinate copiilor din grupurile vulnerabile şi persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psiho – sociale. Organizaţiile societăţii civile de nivel local vor putea solicita granturi în valoare de pînă la 50.000 EURO pentru o perioadă de pînă la 24 luni. Vor fi eligibile Organizaţiile nonprofit ( necomerciale), iar activitatea organizaţiei să se desfăşoare la nivel de comunitate.
Programul este finanţat de Uniunea Europeană şi are un buget de 2 mln 118 mii EURO.
Data limită de depunere  a Propunerilor de Proiect este 04 octombrie 2018.
Pentru mai multe detalii despre Programul de Granturi accesaţi: http://soros.md/grant/2018-08-14
 
Anunţul a fost plasat de Secţia Economie al CR Soroca tel: 0230.2.20.88