Încorporarea în serviciul civil pentru toamna 2019

    Potrivit  Legii “ Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, nr.156-XVI din 06 iulie 2007  şi  Dispoziţiei Centrului   Serviciului Civil nr.37 din 29 iulie 2019,  Serviciul Civil Soroca , Vă informează:
    1.Primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.08.2019 - 30.09.2019.
    2.Încorporarea în serviciul civil, în toamna anului 2019, și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada  01.10.2019 -30.11.2019 .
    3.Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terţe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.
    4.Cetăţenii care vor fi încorporaţi în serviciul civil nu sunt supuşi examenului medical.
            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare - încorporare în serviciul civil (de alternativă):
1      Buletinul de identitate ( în original şi copie);
 2     Foto 3x4 – 3 buc;
 3     Caracteristica  recrutului de la primărie cu vizita de reşedinţă;
 4     Certificat de componența familiei  de la primărie cu viza de reşedinţă;
 5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar  ( nu mai mic de 2380 lei);
 6     Contract individual de muncă;
 7     Diploma de studii;
 8     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere).
Municipiul Soroca, str. Ştefan cel Mare 5, bir 516;
Telefon de contact- 023023773; 
Doina Galben, specialist, Secţia Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative  al raionului Soroca;