Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

La data de 12 ianuarie 2021, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul din articolul 1 din Legea nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii nr. 1125 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.

Astfel, având în vedere hotărârea Curții Constituționale, se consideră victime ale represiunilor politice și copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victimă a represiunilor politice. Așadar, lista persoanelor care pot fi considerate victime ale represiunilor politice a fost extinsă.

Pentru oferirea mai multor detalii, precum și pachetul de documente necesare pentru eliberarea legitimației de victimă a represiunilor politice, persoanelor care cad sub incidența Legii menționate mai sus, rugăm să fim contactați la numărul de telefon 0(230) 23786 sau să vă adresați la Consiliul raional Soroca, strada Ștefan cel Mare,5 biroul 503, etajul 5.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de asistent social comunitar în s.Egoreni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

- prestează servicii sociale primare;

- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

a)      Studiile:

-          studii  universitare în asistenţa socială,

-          studii universitare pedagogice, juridice, ştiinţe sociale;

-           medii speciale în domeniul asistenţei sociale,

b)      Altele:

-          abilitatea de a lucra după un program solicitat;

-          calităţi morale;

-          abilităţi de comunicare,

-          abilități de aplicare a programelor la calculator;

-          cunoaşterea limbilor română şi rusă (vorbire şi scriere).

Avantaje:

-          activitatea în sistemul protecției sociale.

 

Condiţiile:

- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

 

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical - formularul nr.027/e;

5) copia buletinului de identitate,

6) declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

 

Data limită pentru depunerea actelor –-  01.10.2021, ora 17.00

 

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

  

Şef  al Direcţiei Asistenţă Socială

 şi Protecţia Familiei                                                 Nicuța Vladimir  

Stimați locuitori ai raionului Soroca!

În contextul realizării Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017, în scopul asigurării executării Ordinului nr. 1044/2020 ”Cu privire la reglementarea donării voluntară de sânge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2021” aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și a Circularei Centrului Național de Transfuzie a Sângelui nr. 01-18/671 din data de 02.06.2021, Vă îndemnăm pentru a participa activ la campania națională de donare voluntară a sângelui, căci contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din societate este foarte esențială.

Menționăm, că neîndeplinirea numărului de donări de sânge programat reprezintă un pericol pentru sistemul sănătății în asigurarea pacienților cu produse sanguine în volum deplin.

Pentru informații suplimentare vă adresați la centrele de sănătate în raza domiciliului Dumneavoastră. 

Vă mulțumim pentru implicare și colaborare! 

 Cu respect,           

                                                                                                                                  Veaceslav RUSNAC,                                                                                                                                           Preşedinte al raionului Soroca