Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Audieri Publice
Astăzi, 06 decembrie 2019 în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare și aprobare în cadrul şedinţei ordinare din 12 decembrie 2019. La dezbateri publice au participat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, Vicepreședinții raionului Soroca dna Alla Bordianu și dl Boris Andoni, șefii de secții și direcții din cadrul Aparatului Președintelui, reprezentanți ai societății civile cât și a organizațiilor nonguvernamentale.
Propunerile parvenite în cadrul audierilor publice vor fi incluse în procesul verbal al ședinței și propuse spre examinare în cadrul comisiilor de specialiate.

La data de 5 decembrie, în Sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, s-a desfășurat ședința de lucru cu șefii instituţiilor medico-sanitare publice din raionul Soroca. La ședință au participat dl. Veaceslav Rusnac, președinte al raionului Soroca, cât și vicepreședinții raionului dna Alla Bordianu, dna Svetlana Păunescu și dl. Boris Andoni.
Pe ordinea de zi a ședinței a fost examinat regulamentul de activitate a instituțiilor menționate cât și problemele stringente cu care se confruntă în activitatea lor.
 
Noi inițiative de conlucrare în activitatea Autorităților Publice
În sala de ședințe a Consiliului raional Soroca la data de 04 decembrie 2019, s-a desfășurat ședința comună de lucru a Președintelui raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac și a șefului Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, dna Larisa Celac, cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii comunelor, satelor și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului.
În ordinea de zi au fost incluse chestiuni cu privire la încasarea restanțelor la impozitul pentru bunurile imobiliare și munca neremunerată în folosul comunității. Totodată au fost prezentate note informative cu privire la hotărârea Guvernului nr.75 din 23.05.2018, prevederile legislației medicale pentru anul 2020 cât și serviciile oferite de portalul cnas.gov.md, E-CERERE, statutul certificatului medical, calculatorul vârstei de pensionare. A fost adus în discuție faptul că începând cu data 01.01.2020 la reexaminarea pensiilor, se solicită receptivitatea factorilor implicați în eliberarea documentelor de arhivă cât și respectarea Legii nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
S-au abordat mai multe subiecte spre realizare iar una dintre acțiunile de susținere de către Președintelui raionului Soroca a autorităților locale de nivelul I, se enumără și efectuarea vizitelor de lucru în teritoriu, pentru analiza principalelor probleme locale şi generarea de soluţii fezabile, cu planuri clare de realizare a acestora, în vederea sporirii eficienţei şi responsabilizării administraţiei publice în raport cu populaţia.