Astăzi, data de 13 decembrie 2020, ora 10.00, în sala de protocol a Consiliului Raional a avut loc ședința Comisiei raionale privind reglementarea activității agenților economici în domeniul transportului auto de călători și bagaje, condusă de către Vicepreşedintele raionului Soroca dl Andonii Boris la care au participat șeful Serviciului Patrulare Soroca, Florești al Secţiei patrulare Nord al Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al MAI, comisar principal Ghilas Gavril și ofițerul de sistematizarea circulației rutiere al Serviciului de supravegherea transport și accidente rutiere al Secției securitate publică al Inspectoratului de poliție Soroca al Inspectoratului General de Poliție al MAI, inspector superior Sochirca Igor.

Chestiunea de bază examinată a constat în asigurarea funcționării transportului de pasageri pe rutele locale și raionale.

Comisia a constatat existența problemelor legate de refuzul antreprenorilor privind activitatea a 7 (șapte) rute din raionul Soroca, în legătură cu fluxul mic de pasageri.

În cadrul ședinței s-a menționat, că se identifică modalități și soluții pentru buna funcționare a rutelor de pasageri și prestarea servicilor populației.