La data de 20 ianuarie curent, în Sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, a fost organizată o ședință la care au participat Președintele raionului Soroca dl. Rusnac Veaceslav și membrii Consiliului de Administrație ai Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Soroca ,,A. Prisacari’’ cu Asociația Obștească „CASMED” din mun. Bălți care implementează proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” în parteneriat cu Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” în perioada 01.05.2019 - 30.04.2023.

    Pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2020, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, alături de alte 5 instituții medico-sanitare publice din raioanele Edineț, Florești, Soroca, Drochia și mun. Bălți - a fost parte a unui exercițiu de evaluare participativă, care a inclus organizarea unei serii de focus-grupuri cu diferiți actori locali și chestionări ale pacienților. Ulterior, a fost elaborat un raport de evaluare, sumarizările căruia au fost prezentate în cadrul întrunirii.

    Ședința a fost facilitată de către dl Vitalie Popa, reprezentant al echipei Axa Managemement Consulting, care a relatat rezultate evaluării.

    Astfel, sesiunea s-a focusat pe prezentarea aspectelor și provocărilor identificate în cadrul Spitalului Raional Soroca din perspectiva calității serviciilor, drepturilor și responsabilităților pacientului, mecanismelor disponibile în cadrul instituție pentru colectarea opiniilor și sugestiilor pacienților, asigurarea medicală, transparență, ș.a.

     S-a decis că va fi creat un grup de lucru care va elabora un plan de intervenții în baza rezultatelor identificate, menite să îmbunătățească serviciile și activitatea Spitalului Raional Soroca „ A. Prisacari”, precum și să fortifice dialogul instituției cu autoritățile, pacienții și societatea civilă.

   Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” este implementat de către Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED și Asociația Obștească „HOMECARE” cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.