Astăzi , 2 noiembrie 2017, d-nul Ghenadie Muntean , președintele raionului a invitat , la inițiativa d-nei Asea Railean (Președinte A.O. ,, Soarta “ ) , ONG-urile active din raionul Soroca la o întîlnire de lucru, pentru a înțelege mai bine problemele , doleanțele și a încuraja o cooperare dintre autoritãţile publice și organizațiile neguvernamentale. Din ambele părți au fost deschise întrebări pe diferite dimensiuni ,în scopul de a obține cît mai multă informație despre necesitățile , intențiile și rezultatele mizate , fiind ferm convinși că prin creșterea implicării ONG-urilor se pot acoperi anumite nevoi ale comunităţii . 
D-nul Muntean a mulțumit tuturor pentru suport, în deosebi A.O. ,, Soarta “ , pentru suportul acordat sub diverse forme, inclusiv cărbuni pentru persoane nevoiașe, utilaj medical și altele. Totodată Președintele raionului a asigurat că va sprijini , în măsura posibilităților , proiectele care se vor axa pe teme necesare populației din raion - tip sănătate, educație, protecție socială ,cultură etc.
   D-na Asea Railean a propus ca ONG-urile active din raionul Soroca să instituie un Comitet coordonator și a solicitat președintelui raionului să fie implicate asociațiile obștești în viața raionului , pentru că și autoritățile și asociațiile au în vizor oamenii .
    D-na Liliana Babără , managerul Incubatorului de Afaceri din Soroca a vorbit despre activitatea instituției și a insistat pe faptul că este nevoie de a elabora Ghidul investițional al raionului . 
Toți participanții la întîlnire s-au arătat deschiși la dezvoltarea de parteneriat și au ajuns la înțelegerea că ONG-urile active din raionul Soroca vor forma un comitet coordonatr , iar întrunirile comitetului vor fi organizate de d-nul Veaceslav Burlacu , coordonator A.O Euroregiunea ,, Nistru “.