La 05 decembrie, 2017 în sala de protocol a Consiliului raional Soroca Comisia Electorală Centrală, cu suportul Consiliului Raional Soroca , a organizat o întrunire în cadrul căreia s-a efectuat o analiză post-electorală a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, totodată activitatea a fost consacrată și aniversarii a 20 de ani de la adoptarea Codului Electoral. 
La eveniment au fost invitaţi funcţionari electorali (preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din raion (scrutinul prezidenţial 2016), ex-membri ai Consiliului electoral de circumscripţie electorală nr.29 Soroca, ex-preşedinţi ai Consililui electoral de circumscripţie electorală nr.29 din anii 1998-2016.
Evenimentul a fost deschis de dna Stela Zabrian, secretar al Consiliului raional Soroca, care a salutat participanţii şi a reamintit că întîlnirea are loc graţie aniversării a 20 de ani de la adoptarea Codului Electoral, totodată a mulţumit CEC pentru suţinerea acordată în alegerile electorale. 
Dnul Vasile Gafton, membru al Comisiei Electorale Centrale, la rîndul său a mulţumit funcţionarilor electorali pentru muncă depusă, menţionînd că cea mai mare provocare urmează , după care a înmînat funcţionarilor electorali Diplome de Excelenţă pentru dedicaţie, responasabilitate, onestitate şi înalt profesionalism. 
Și dnul Pavel Cabacenco, director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a mulţumit funcţionarilor electorali pentru dedicaţie, menționînd că se bucură de faptul că face parte din familia electorală. De asemenea a vorbit despre transparenţă şi corectitudine în alegerile electorale , accentuînd că un rol foarte important pe această dimensiune îl are instruirea funcţionarilor electorali.