Vizită de lucru la Consiliul Județean Vaslui, România
În data de 18-19 ianuare 2018, Președintele raionului Soroca, Dnul Ghenadie Muntean însoșit de secretarul Consiliului Raional Soroca, Doamna Stela Zabrian și șefa serviciului Proiecte Investiționale, Doamna Tatiana Robuau efectuat o vizită de lucru la Consiliul Județean Vaslui, România la invitația Domnului Dumitru Buzatu, Președintele Consiliului Județean Vaslui.
În rezultatul discuțiilor bilaterale s-a convenit la inițierea unui nou proiect cofinanțat de către Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui în sumă de 100 000 EURO. De data aceasta este vorba de un proiect investițional cu durata de implementare de doi ani, 2018-2019. Prin realizarea acestui proiect Consiliul raional Soroca își propune să reabiliteze căsuțele de odină de la Tabăra de Vară ”La Dumbravă”. Crearea condițiilor bune de odihnă în Tabără va permite gazduirea pe timp de vară a elevilor din Județul Vaslui și din Raionul Soroca pentru efectuarea schimbului de experiență și bunelor practici pe diverse domenii.
Alt subiect de discuție a fost aplicarea în parteneriat cu Cosiliul Județean Vaslui a proiectului ce ține de etapa a doua de restaurarea Cetății Soroca.  S-a convenit împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Vaslui, partenerii proiectului privitor la: stabilirea numărului de parteneri, activitățile proiectului, bugetul, anexele la cererea de finanțare, contribuții etc. 
Consiliul raional Soroca a fost solicitat ca partener pentru Consiliul Județean Vaslui în proiectul ce ține de deschiderea unui Muzeu al satului în Județul Vaslui. În comun cu partenerii proiectului au  fost identificate activitățile proiectului. Consiliul raional Soroca își propune prin implementarea acestui proiect să reabiliteze clădirea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Soroca.