Consfătuire de lucru cu producătorii agricoli și companiile comerciale
„Prezentarea ofertelor pentru agricultori”
Mercuri, 24 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca de către Direcția agricultură și alimentație a fost organizată și petrecută consfătuirea de lucru între producătorii agricoli din raion și firmele comerciale prestatoare de bunuri și servicii pentru agricultori.
Prezent la intrunire cu un cuvînt de salut,  Președintele Raionului Soroca dl Ghenadie Muntean a felicitat toți participanții cu începutul unui an agricol nou, doruindu-le mult succes în munca deloc ușoară.
În cadrul ședinței au fost prezențe  22 de companii, reprezentanții cărora și-au expus ofertele și spectrul bunurilor, produselor și serviciilor prestate. 
Prezentările au fost urmate de întrebări-răspunsuri,  toate avînd scopul familiarizării cu noile realizări și bune practici în vederea completării fondului semincer, procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, tehnica și utilaj agricol performant, sisteme de irigare, echipament pentru sere, ș.a. 
Concluzie -  se fac investiții, se modernizează gospodăriile agricole, pentru a face față provocărilor noului an agricol.