Pe data de 19 februarie 2018, președintele raionului, dnul Ghenadie Muntean, însoțit de șeful direcției Învățământ dnul Ghenadie Donos, a realizat o vizită de lucru la școala primară Țepilova, care de la 1 februarie și-a reînceput activitatea ca subdiviziune a Liceului ”Ion Creangă”. În cadrul vizitei dnul președinte a examinat condițiile de funcționare a instituției, a discutat cu cadrele didactice și elevii.
În urma vizitei, Dnul Muntean a convocat o ședință operativă cu reprezentanții primăriei Ocolina, a Direcției Învățământ, Direcției Finanțe  și a Liceului ”Ion Creangă” la care s-au pus sarcini în vederea realizării Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 22/12 din 25 ianuarie 2018 ”Cu privire la organizarea subunității IP LT ,,Ion Creangă” în satul Țepilova, Comuna Ocolina”. S-a propus Primarului Comunei Ocolina dnei Valentina Ceban, Consiliului Comunal să ia act de organizarea procesului educațional în cadrul subdiviziunii Țepilova a Liceului ”Ion Creangă”, iar administrației Liceului să asigure buna funcționare a instituției pe parcursul anului de studii, și în perspectiva anului de studii 2018-2019, înscrierea copiilor de vârstă școlară în clasele 1-4, reieșind din solicitările parvenite de la părinți.