Vizita reprezentantului Guvernului în raionul Soroca
      La 02 martie 2018,  dna Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a efectuat o vizită de lucru în raionul Soroca, conform orarului întîlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu, aprobat de Prim-ministrul Republicii Moldova.
     În cadrul vizitei,  dna Viorica Dumbrăveanu  s-a întîlnit cu reprezentanţii administraţiei publice locale, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat , serviciilor publice desconcentrate şi beneficiari de drepturi sociale. 
      Dna Viorica Dumbrăveanu a vorbit despre politica Guvernului Republicii Moldova  în revizuirea şi implementarea:
- reformelor sistemului de pensionare;
- reformelor sistemului de determinare a dezabilităţii;
- proiectului de lege cu privire la ocuparea forţelor de muncă;
- reformelor sistemului de salarizare;
- reformelor în sistemul medical primar;
- reformelor sistemului de acordare a ajutorului social;
- reformelor fondului Republican de susţinere a populaţiei.
    După aceasta a avut loc un dialog constructiv în cadrul căruia au fost enumerate cazuri
concrete şi identificate anumite soluţii.