Strategii europene pentru comunitățile locale din Ucraina și Moldova: experiența țărilor Vișegrad

      Conferința  Internațională “Buna guvernare a comunităților locale: experiența în planificarea strategică a țărilor din grupul Vişegrad pentru țările Parteneriatului Estic  a avut loc la data de 27 februarie 2018 în or.Vinnița, Ucraina. 
       Raionul Soroca a fost prezentat de Zabrian Stela- Secretar al Consiliului raional Soroca, Cojocaru Polina -  Șef al Serviciului Audit Intern, Gheorghe Cojocaru - primarul comunei Vasilcău beneficiar direct al proiectului, împreună cu alți colegi din comunitate și Burlacu Veacesalv coordonator proiect - AO Euroregiunea Nistru.  În cadrul Conferinței au fost prezentate experiența și cele mai bune practici din țările Vișegrad în domeniul planificării strategice, precum și strategiile de dezvoltare a celor 14 comunități - pilot din Ucraina și Republica Moldova, Ghidul metodologic pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a comunităților.
 La Conferință au participat  aproximativ 40 de primării din  raioanele Dubăsari, Rezina, Șoldănești, Florești, Soroca, Dondușeni şi Ocnița,  care sunt membri ai Euroregiunii Nistru, reprezentanții autorităților raionale şi locale, societăţii civile, mass-media și mediului de afaceri din Ucraina și Republica Moldova. 
    Mai multe detalii privind progresul și rezultatele proiectului pot fi consultate pe site-ul oficial al  proiectului https://v4foreapgg.weebly.com  şi pe site-ul Euregiunii Nistru  http://dniester.eu/1731