Sărbătoarea Naţională ,,Limba Noastră” este marcată în toată ţara. La Soroca, programul manifestărilor a început de dimineaţă cu depuneri de flori la busturile scriitorilor din Parcul ,,Mihai Eminescu” de către Președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, şeful, OTS al Cancelariei de Stat, Ceban Vladimir, alături de repzentanții autorităților publice locale, reprezentanți ai organelor de drept, serviciilor desconcentrate, oamenii de cultură, cetățeni ai municipiului Soroca.
Pe parcursul serbării, de către elevii din raion au fost recitate versuri și intrepretate cântece despre limba noastră cea română, dragoste de țară și plai.
De asemenea, meşterii populari din municipiu, cât şi din raionul Soroca şi-au expus lucrările realizate cu mare migală.