Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene în vizită de lucru la Soroca.
La data de 10 decembrie 2019, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca, a avut loc întâlnirea de lucru cu Ministrul al Afacerilor Externe Și Integrării Europene, dl Aureliu Ciocoi. Şedinţa dată a fost organizată în conformitate cu orarul întâlnirilor membrilor Guvernului şi a funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor, preconizate pentru 09-13 decembrie 2019.
La ședința de lucru au participat vicepreședinții raionului Soroca, dna Svetlana Păunescu și dl. Boris Andonii, șeful Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, dna Larisa Celac, șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii comunelor, satelor și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului.
Întrevederea a durat aproximativ două ore după care a urmat audiența cetățenilor.Discuțiile au avut un caracter deschis cu accent pe identificarea soluțiilor practice în vederea rezolvării subiectelor abordate.