Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
La 07 februarie curent,  în sala de şedinţă a Consiliului raional Soroca, la solicitarea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, a fost desfăşurat seminarul cu genericul „Eficientizarea achiziţiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender” la care au participat primarii şi şefii instituţiilor publice din raionul Soroca.  
În cadrul seminarului a fost  prezentată arhitectura sistemului informaţional de achiziţii publice MTender şi demonstrate toate funcţionalităţile elaborate pe platformele de achiziţii publice. 
Scopul acestui seminar a fost asigurarea unui proces de achiziții publice eficient şi stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Performanțele olimpicilor 
apreciate de Consiliul Raional Soroca
La 3 februarie curent, 116 elevi şi 49 profesori din 13 instituții de învățământ din raionul Soroca au fost felicitaţi şi premiaţi de către conducerea raionului pentru performanțele înregistrate la concursuri și olimpiade școlare organizate la nivel raional, național și internațional.
Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean în mesajul său adresat elevilor, profesorilor și părinților prezenți la festivitate a menţionat, că Consiliul raional Soroca întotdeauna a susținut performanța în toate domeniile iar în educație în mod prioritar. Consiliul raional Soroca unanim a decis să încurajeze elevii din mediul rural cu cele mai bune rezultate la olimpiadele raionale. Aceiaşi apreciere şi motivare o au și cadrelor didactice. Consiliul raional şi în continuare va acorda o atenţie prioritară domeniului educaţiei, fiind conştient ca rezultatele de azi din învăţământ determină viitorul de mâine al ţării.
Cele mai bune rezultate la acest capitol le-au obţinut Liceul Teoretic ”C. Stere” cu 61 elevi premiați și 29 cadre didactice, Liceul Teoretic ”P. Rareș” cu 18 elevi premianți și 9 profesori şi Liceul Teoretic ”A. Pușkin” cu 10 elevi și 7 profesori.
La festivitate au fost prezenți de asemenea și dl Nicuță Vladimir, vicepreședintele raionului Soroca, consilieri raionali, părinți.
În final, președintele Consiliului raional al Elevilor, Valeria Mâțu, a exprimat mulţumiri şi recunoştinţă domnului Președinte al raionului, consilierilor raionali pentru sărbătoarea organizată și a venit cu propunerea de crearea unui Centru de excelență pentru lotul olimpic al raionului.
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii ”Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală”
Multstimaţi primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală a raionului Soroca
Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală. Reieşind din importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic apreciem înalt aportul reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale.
Exprimăm întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi. Insuficienţa resurselor financiare, numărul mare de probleme nu vă sperie, dimpotrivă vă motivează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității sociale și economice a localităţilor şi a raionului, spre binele locuitorilor.
Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională , un viitor senin, recunoştinţa societăţii şi satisfacţie pentru realizările dumneavoastră.
Cu respect, 
Muntean Ghenadie,
Președinte al Raionului Soroca