Căutare în site

Proiecte de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a

 Consiliului raional Soroca din 12 decembrie 2019

01-2D

4/1

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.25/04 din 11.07.2018 „Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Raional Soroca în instanţele de judecată” .

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/2

 

Cu privire la suspendarea raporturiolr de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/3

 

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil, pe perioada anului 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Moscalu Lilian, Comandant Centrul Militar

 

 

01-2D

4/4

 

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luare la evidență militară tinerii anul naşterii 2004 pentru perioada ianuarie - martie 2020.

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Moscalu Lilian, Comandant Centrul Militar

 

 

01-2D

4/5

 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2020.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/6

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducător/administrator al insituției publice/întreprinderilor municipale fondate de consiliul raional.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/7

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducător al subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/8

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca privind constituirea consiliilor de administrare ale IMSP.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/9

Cu privire la evaluarea performanțelor șefilor subdiviziunilor Consiliului raional.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/10

Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea beneficiarilor de locuinţe social/economic  vulnerabile.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie.

 

01-2D

4/11

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

 

01-2D

4/12

Cu privire la transmiterea unor bunuri  IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

 

01-2D

4/13

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.14/07 din 16.03.2017

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secței Economie

 

 

01-2D

4/14

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 31/18 din 11.06.2019 „Cu privire la darea în locaţiune”.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

 

01-2D

4/15

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2018 – 2019.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

 

01-2D

4/16

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului raional Pedagogul Anului.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

 

01-2D

4/17

Cu privire la acordarea de împuterniciri Președintelui raionului Soroca, dlui Rusnac Veaceslav

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/18

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în prima lectură.

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, șef al Direcției Finanțe

 

 

01-2D

4/19

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în lectura a doua.

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, șef al Direcției Finanțe

 

 

01-2D

4/20

Cu privire la modificarea bugetului.

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, șef al Direcției Finanțe

 

 

01-2D

4/21

Cu privire la demisia dnei Mușenco Anjela din funcția de șef al Direcției Învățământ a Consiliului Raional Soroca.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/22

Cu privire la demisia dnei Istrati Maria din funcția de șef al Direcției Finanțe a Consiliului Raional Soroca.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

01-2D

4/23

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.29/02 din 07 februarie 2019

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: L Ciobanu,  șef  IMSP CS Soroca

 

 

01-2D

4/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice locale în perioada de iarnă a an.2020.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, Șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

4/25

 Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Clavdia Belous,  Șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D

4/26

Cu privire la Acordul de Parteneriat

Inițiator: Rusnac Veaceslav , Președinte al raionului Soroca
Raportor: Clavdia Belous,  Șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

Proiecte de decizii

Propuse spre examinare la ședința extraordinară

a Consiliului Raional Soroca din 2.12.2019

01-2D

3/1

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarae programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2019”

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

3/2

Cu rpivire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istratii Maria, șef al Direcției Finanțe

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din 21 noiembrie 2019

 

01-2D

02/01

 

Cu privire la alegerea Prședintelui raionului Soroca

Inițiator: Grup de consilieri

Raportor: Ojog Mihail, consilier raional

 

01-2D

02/02

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Președintele raionului Soroca

Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/03

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Președintele raionului Soroca
Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/04

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

 Inițiator: Președintele raionului Soroca
Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/05

 

Cu privire la încetarea mandatelor Președintelui și Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Tănase Iurie, consilier raional
Raportor: Tănase Iurie, consilier raional