Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019

 

01-2D

33/01

 Cu  privire la  executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauş Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D 33/02

Cu privire la  aprobarea proiectului „Ştefan cel Mare, istorie şi moştenire culturală comună, Soroca – Vaslui”, finanţator Uniunea Europeană

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Robu Tatiana, şef al Serviciului Proiecte Investiţionale

 

01-2D 33/03

Cu privire la  transmiterea unor bunuri IMSP  SR Soroca „A. Prisacari”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/04

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/05

Cu privire la permisiunea de  transmitere în locaţiune a unui bun imobil

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/06

Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu suprafaţa de 192 m. p al etajului doi a fostei clădiri a CMF pentru amplasarea Şcolii de muzică din satul Căinarii Vechi

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Grigore Bucătaru, șef  al Secției Cultură şi Turism

 

01-2D 33/07

Cu privire la evaluarea performanţelor ale funcţionarilor publici de conducere pentru perioada  01 ianuarie – 18 septembrie 2019

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauş Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

33/08

Cu privire la implementarea proiectului „Drumuri bune şi accesibile în comuna Comarna , Judeţul Iaşi, România şi comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîţu Elena, şef al Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri

 

01-2D 33/09

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, Șef al Direcției Finanțe

 

 

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din 15 august 2019

 

01-2D

32/01

“Cu privire la  activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în I–l simestru al anului 2019”

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Muntean, Președintele Raionului Soroca

01-2D

32/02

Cu privire la darea de seamă al IP ,,Incubatorul de Afaceri din Soroca Gunnar Due-Gundersen”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Catruc Lilia, contabil Incubatorul de Afaceri din Soroca Gunnar Due-Gundersen

01-2D

32/03

Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

01-2D

32/04

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

01-2D

32/05

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare."

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, Șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D

32/06

Cu privire la acordul Consiliului Raional Soroca de dare în locațiune

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Grigore Bucataru, șef Secția Cultură și Turism

01-2D

32/07

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Liliana Leșan, contabil Aparatul Președintelui raionului Soroca.

01-2D

32/08

Cu privire la demisia dnei Coșciug Tatiana din funcția de director al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ,,Împreună” din sat. Rublenița, r. Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D

32/09

Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în  IP LT ,,A.Pușkin și IP LT Visoca”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

01-2D

32/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

01-2D

32/11

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca referitor la întreprinderile municipale ( ,,Hoterm Servicii" și ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca")

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D

32/12

Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a ÎM ,, Soralim – Servicii’’

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

01-2D

32/13

Cu privire la aprobarea contractului de fuziune (prin absorbție) a IMSP ,, Centrul de Sănătate Rublenița” și IMSP ,,Centrul de Sănătate Soroca”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, vicepreședintele raionului Soroca

01-2D

32/14

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca privind activitatea  a IMSP Centrul de Sănătate Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Liudmila Ciobanu, șef IMSP CS Soroca

01-2D

32/15

Cu privire la raportul semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2019.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, Șef Direcția Finanțe

01-2D

32/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, Șef Direcția Finanțe

01-2D

32/17

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, Șef Direcția Finanțe

01-2D

32/18

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Clavdia Belous, Șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative.

01-2D

32/19

Cu privire la numirea dnei Brighidin Agnesia în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Visoca

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D

32/20

Cu privire la numirea dnei Ciobanu Ludmila în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D

32/21

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Petre Emanoil Neagu.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ghenadie Muntean, Președintele Raionului Soroca

Coraportor Nesterenco Constantin, Consilier Raional

01-2D

32/22

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Dumitru Buzatu

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ghenadie Muntean, Președintele Raionului Soroca

01-2D

32/23

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Gheorghe Flutur.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ghenadie Muntean, Președintele Raionului Soroca

01-2D

32/24

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Sorin Brașoveanu

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ghenadie Muntean, Președintele Raionului Soroca

01-2D

32/25

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Moșneguțu Ion Victor”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciuvaga Victor, Consilier raional

01-2D

32/26

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Ciornîi Nicolae Timofei”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Guțu Victor, Consilier raional

01-2D

32/27

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Matei Valeriu.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Spataru Ion, Consilier Raional

01-2D

32/28

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Nitrean Vasile.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Popovschi Mihail, Consilier Raional

01-2D

32/29

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Iavorschi Anatolie

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier Raional

01-2D

32/30

Cu privire la Conferirea Titlului ,, Cetățean de Onoare al Raionului Soroca Domnului Găină Gheorghe

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor:Agachi Efim, Consilier Raional

01-2D
32/31

Cu privire la numirea domnului Costin Iurie în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ,, Centrul Stomatologic Raionul Soroca"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la data de 11 iunie

 

01-2D

31/01

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” în redacție nouă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Tabîrța Mihail, administrator ÎM ,, Hoterm Servicii”

 

01-2D

31-02

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Costin Iurie, administrator ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’

 

01-2D

31-03

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de director interimar al Întreprinderii Municipale ,, Centrul Stomatologic Raional Soroca’’

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-04

Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă a dlui Tabîrța Mihail, în funcție de director al Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” fondată de către Consiliul Raional Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-05

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de Șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Soroca și Visoca, fondate de către Consiliul Raional Soroca.

 Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-06

Cu privire la modificarea și completarea unor decizii al Consiliului Raional Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-07

Cu privire la reorganizarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Rublenița.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Vladimir Nicuța, vicepreședintele raionului Soroca

 

 

01-2D

31-08

Cu privire la organizarea și desfășurarea atestării formațiilor artistice de amatori din Raionul Soroca pentru conferirea /confirmarea titlului de formație <Model>

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism

 

01-2D

31-09

Cu privire la instituirea BAND Orchestrei a Consiliului Raional Soroca în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism

 

01-2D

31-10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

01-2D

31-11

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățămînt.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

01-2D

31-12

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 17/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, Șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri. 

 

01-2D
31-13

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef al Direcției Finanțe

01-2D
31-14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Istratii Maria, Șef al Direcției Finanțe

01-2D
31-15

Cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului ,,Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Robu Tatiana, șef al Serviciului Proiecte Investiționale

01-2D
31-16

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director al IMSP Spitalui raional Soroca ,, A. Prisacari"

01-2D
31-17

Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D
31-18

Cu privire la prelungirea contractului de locațiune

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism