Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința

Consiliului Raional Soroca din 06 noiembrie 2020

01-2D 5/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/2

Cu privire la încetarea contractului de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/3

Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/4

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/5

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 5/6

Cu privire la proiectul Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 1HARD/2.1/50
Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Robu Tatiana, șef Serviciul Proiecte Investiționale

01-2D 5/7

Cu privire la materialele de stabilire (actualizare) a hotarelor unității administrativ-teritoriale din cadrul raionului Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 5/8

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice din raionul Soroca, pentru anul 2020”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef al Secței  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D 5/9

Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi numelui ”Ion Vasilachi”

Inițiator:  Mihai Mîțu, Consilier al Consiliului Raional Soroca

Raportor:  Mihai Mîțu, Consilier al Consiliului Raional Soroca

01-2D 5/10

Cu privire la delegarea împuternicirilor președintelui și vicepreședințelor raionului Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/11

Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pe perioadă determinată

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/12

Cu privire la examinarea Sesizării Direcției Generale Teritoriale ”Nord” a Centrului Național Anticorupție al RM

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mărîi Alina, Șef Serviciul Asistență Juridică

01-2D 5/13

Cu privire la înființarea Serviciului social ”Plasament familial pentru adulți”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

01-2D 5/14

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

 

01-2D 5/15

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțele deosebite, pentru anul de studii 2019-2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

01-2D 5/16

Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în IP LT ”A.Pușkin” și IP LT Visoca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

 

 

 

01-2D 5/17

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componența raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ Soroca

 

01-2D 5/18

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D 5/19

 

 

 

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D 5/20

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de decernare a Premiilor Consiliului Raional Soroca în domeniul culturii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Bucătaru Grigore, șef Secția Cultură și Turism Soroca

 

01-2D 5/21

Cu privire la funcția de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 5/22

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă a șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din 20 august 2020

01-2D 4/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/2

Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/3

Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/4

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/5

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/6

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/7

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor prezidențiale din 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:     Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/8

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/9

Cu privire la numirea dnei Purici Natalia în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/10

Cu privire la asigurarea interimatului a funcției de director al instituției Publice Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/11

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nitrean Iurie, Director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

01-2D 4/12

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ardovan Evghenia, Director al Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave

01-2D 4/13

Cu privire la solicitarea transmiterii în administrarea publică a Consiliului raional Soroca a unui sector de teren

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 4/14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor. Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D
4/15

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2020”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mîțu Elena, șef al Secței  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D
4/16

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a  Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/17

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/18

Cu privire la coordonarea modificărilor la Devizul de venituri și cheltuieli din fondurile cu CNAM și din serviciile contra plată a IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR ”A.Prisacari”

01-2D 4/19

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a  Devizului de venituri și cheltuieli al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020 din sursele financiare contractate cu CNAM

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Costin Iurii,  administrator ”Centrul Somatologic Raional Soroca”

01-2D
4/20

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizelor de venituri și cheltuieli al IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D
4/21

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele cu CNAM al  IMSP de asistență medicalpă primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca01-2D
4/22

Cu privire la coordonarea coordonarea modificărilor la Devizele de venituri și cheltuieli ale  IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Liudmila, șef al IMSP CS Soroca01-2D
4/23

Cu privire la  modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe Soroca 01-2D
4/24


Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2020
Cu privire la  modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe Soroca 01-2D
4/25

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlul gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:    Mușenco Angela, șef al Direcției Învățîmânt 


01-2D
4/26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Doamnei Rezuș Eugenia

Inițiator:  Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM  

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM 


01-2D
4/27

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului Bordian Valeriu

Inițiator:  Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM 

Raportor: Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM


 

 

 

 

 

Lista proiectelor de decizii
propuse spre examinare la ședința ordinară a
Consiliului Raional Soroca din 3 iunie 2020
 

01-2D 3/1

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Costin, Administrator al ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D 3/2

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Hoterm-Servicii” pentru anul 2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Tăbîrța Mihail, Administrator al ÎM “Hoterm-Servicii”

 

01-2D 3/3

Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/10 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al Direcției Învățământ Soroca și a componenței acestuia”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D 3/4

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului ”Elevul anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D 3/5

 Cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțe deosebite

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ 

 

01-2D

3/6

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului ”Școala anului”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D

3/7

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

 

01-2D

3/8

Cu privire la numirea dnei Ursachi Galina în funcție de director al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ,,Împreună” din s. Rublenița

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

3/9

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/10

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, Șef , Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D

3/11

Cu privire la modificarea anexei nr. 1 „ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” a deciziei CR Soroca  nr. 23/31 din 30 martie 2018

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/12

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Serviciului social Casă de copii de tip familial

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef DASPF

 

01-2D

3/13

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D

3/14

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D

3/15

 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului Președintelui Raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional” în redacție nouă.

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

3/16

Cu privire la acordurile de colaborare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, Şef, Secţiei Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative

 

01-2D

3/17

 Cu privire la raportul de activitate a Centrului de Resurse pentru Tineret ”Dacia” pentru perioada 2018-2019

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Babici Ion, ex-președinte al Centrului de Resurse pentru Tineret ”Dacia”

 

01-2D
3/18

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Angela, Șef, Secției Economie

          

01-2D
3/19

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor bunuri imobile

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Angela, Șef, Secției Economie


01-2D
3/20

Cu privire la înființarea școlii primare grădiniță Oclanda

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Angela, Șef, Direcției Învățământ


01-2D
3/21

Cu privire la aprobarea Regulamentului Aparatului Președintelui Raionului Soroca, în redacția nouă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar Serviciul Resurse Umane