Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

 

01-2D

1/1

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului soroca pentru anii 2021-2024

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Tatiana Robu, șef al Serviciului Proiecte Investiționale

 


01-2D

1/2

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ana Ursachi, șef al Secției Administrație Publică

 

01-2D

1/3

“Cu privire la Rețeaua Start -Up Hub: Laboratoare antreprenoriale (RLA) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Liliana Babără, administrator IP ”IAS Gunnar Due Gundersen”

 

01-2D

1/4

Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

01-2D

1/5

Cu privire la Raportul Inspecției Sociale Nr. 05/635 din 04.12.2020 și aprobarea Planului de acțiuni în vederea eficientizării activității DASPF Soroca referitor la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D

1/6

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componența raională

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

1/7

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

1/8

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului de proiecte înaintate de Consiliile de Elevi

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

1/9

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

01-2D

1/10

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

01-2D

1/11

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie
Coraportor: Costin Iurie, director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca
Cor
aportor: mazur Natalia, șef IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă 

 

01-2D

1/12

Cu  privire la aprobarea și executarea proiectului tehnic privind ”Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug – R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00-Pc 64+20; Pc 74+40 - Pc 80+20)”

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

1/13

Cu  privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2021

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

1/14

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:    Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Jan Manole, directorul IP Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”O Șansă” s. Soloneț

 

01-2D

1/15

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D

1/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe Soroca

 

01-2D

1/17

Cu privire la  atribuirea IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă numelui Ina Popescu

Inițiator:  Victor Ciuvaga, consilier în Consiliul Raional Soroca

Raportor: Victor Ciuvaga, consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Mihail Mîțu, consilier în Consiliul Raional Soroca

 

01-2D

1/18

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor,  anul naşterii 2005 şi încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil pe perioada anului 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Sergiu Chistrea, comandant centrul militar teritorial Soroca

 

01-2D

1/19

Cu privire la numirea dlui Veaceslav Ursu în funcție de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului resurse umane

01-2D

1/20

Cu privire la acordul pentru inițierea lucrărilor de formare prin separare a bunului imobil

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al Secției Economie

SINTEZA PROPUNERILOR (RECOMANDĂRILOR) PENTRU ȘEDINȚA CONCILIULUI RAIONAL SOROCA DIN 11.02.2021

 

Proiectul Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2024.
           Sugestiile pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2024, supusă consultărilor publice, pot fi expediate în scris până la data de 15 ianuarie 2021 la adresele electronice: crsoroca@gmail.com  sau  popovici.natalia@mail.ru 

Lista proiectelor de decizii 
propuse spre examinare la ședința ordinară
a Consiliului Raional Soroca din 17 decembrie 2020 

01-2D 6/1

Cu privire la numirea dnei Vasilachi Luminița în funcție de șef al Instituției medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi ”Vasilachi Ion”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D 6/2

Cu privire la privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale la anul 2021

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D 6/3

Cu privire la proiectul ”Valorificarea Patrimoniului Istorico-Cultural al  Regiunii de dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din  municipiul Sorioca”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Bucataru Grigore, șef al Șecției Cultură și Turism

 

01-2D 6/4

Cu privire la proiectul ”Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în regiunea de Dezvoltare Nord”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Robu Tatiana, șef al Serviciului Proiecte Investiționale 

01-2D 6/5

Cu privire la  formarea prin comasare a bunurilor imobile amplasate pe adresa mun. Soroca, str. Independenței nr. 66 și nr.68

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru


 

01-2D 6/6

Cu privire la acordul de transmitere în subcomodat a unui bun imobil

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 6/7

Cu privire la prelungirea contractului de locțiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 6/8

Cu privire la examinarea Prescripției privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice efectuată la Consiliul Raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 6/9

Cu privire la aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2021 în prima lectură

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D 6/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D 6/11

Cu privire la raportul aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2021 în lectura a doua

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D 6/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare penru întreținerea drumurilor publice locale în perioada de iarnă a anului 2021

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D 6/13

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 6/14

EXCLUS

01-2D 6/15

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă a directorului Instituției Publice  Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane


01-2D 6/16

Cu privire la alocarea mujloacelor financiare din componența raională

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Angela, șef al Direcției Învățământ Soroca


01-2D 6/17

Cu privire la numirea dnei Mazur Natalia în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane


01-2D 6/18

EXCLUS