Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ludmila Ciobanu, Director IMSP CS Soroca

Cu privire desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil cu suprafața de 96 m.p.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Iurie Costin, director ÎM "Centrul Stomatologic Raional Soroca"

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP CS Cosăuți

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea raionului Soroca a unui bun imobil

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

 

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil către IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Insituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O Șansă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ”Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locuințe”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la constituirea consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul Raional Soroca 

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin  funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2018.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la Programul raional de combatere a hepatitelor virale B,C și D pentru anii 2017-2021

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor:  Vladimir Guțu, medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Soroca

 

Cu privire la aprobarea modificărilor în nomenclatorul instituțiilor medicale primare din cadrul raionului Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Reaboi, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Regulamentuli de organizare și funcționare a IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din satul Rublenița aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.20/03 din 26 octombrie 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ursachi Cozma, director interimar al IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună”

 

Cu privire la aprobarea planului de acțiuni a raionului Soroca pentru anul 2018 în domeniul Eficienței Energetice

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu, Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri


Cu privire la modificarea bugetului 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în prima lectură

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în lectura a doua

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la alocarea din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la modificarea decizie nr.10/15 din 01.02.2012 "Cu privire la aprobarea organigramei și statelelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțillor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional" cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public a Consiliului Raional Soroca în domeniul privat proprietate publică

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare”  privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri imobile

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din s.Rublenița, r.Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie