Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la Ședința Consiliului raional Soroca din data de 27 septembrie 2018.
Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 septembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com. Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială :http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale, str.Ștefan cel Mare,5.


01-2D

26-01

Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor / persoanelor defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D

26-02

Cu privire la modificarea anexei nr.6 ,, Statele de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecției a Familiei Soroca  a Decizie Consiliului Raional Soroca nr.20/2 din 26.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional , cu modificările ulterioare

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D

26-03

Cu privire la modificarea anexei nr.1 ,, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” la Decizia Consiliului Raional Soroca nr.23/31 din 30 martie 2018”

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D

26-04

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă Comunitară”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

01-2D

26-05

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.03/08 din 13.08.2015, cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ,, Casă Comunitară”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

 

01-2D

26-06

Cu privire la modificarea anexei nr.2  al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.03/11 din 18.08.2011,cu modificările ulterioare cu privire la Statele de personal  al IP social       ,, Casa Comunitară Voloave”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

01-2D

26-07

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D

26-08

Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/04 din 11 iulie 2018 ,, Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D

26-09

Cu privire la normele specifice ale ÎM “Centrul Stomatologic Raional Soroca ” pentru anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Costin Iurie, director al ÎM “Centrul Stomatologic Raional Soroca ”

 

01-2D

26-10

Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

26-11

Cu privire la donația unui bun mobil.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

26-12

Cu privire la ajutorul umanitar.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

26-13

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

01-2D

26-14

Cu privire la modificarea bugetului

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

26-15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

 01-2D

26-16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D

26-17

Cu privire la deschiderea unei singure clase de a 10, cu titlu de excepție în LT  “A Pușkin” și  LT Visoca

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D

26-18

 Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.12/04 din 23 septembrie 2016 ,, Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al Instituției Publice Teatrul "Veniamin Apostol"
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petre Popa, director-director artistic al Teatrului "Veniamin Apostol"

 

01-2D

26-19

 

 

01-2D

26-20