Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la data de 11.04.2019

01-2D 30/01

Cu privire la aprobarea “Programului  raional și a  Planului  de acțiuni privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Vladimir Guțu, șef al Centrului de Sănătate Publică Soroca

01-2D 30/02

Cu privire la promovarea dnei Istrati Maria în funcția publică vacantă de șef al Direcției Finanțe

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

                                             

                     

01-2D 30/03

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă  și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de șef interimar al IMSP  Centrul de Sănătate

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

01-2D 30/04

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

01-2D 30/05

Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca și subdiviziunilor Consiliului Raional

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

01-2D 30/06

Cu privire la darea de seamă a ÎM  “Soralim-Service”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Burlac Svetlana, director a  ÎM
 “Soralim-Service”

01-2D 30/07

Cu privire la darea de seamă a ÎM  “ Hoterm-Service ”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Tabîrța Mihai, director a  ÎM  “ Hoterm-Service”

01-2D 30/08

Cu privire la darea de seamă a ÎM  “ Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Costin Iurie, director a  ÎM
 “ Centrul Stomatologic Raional Soroca”

01-2D 30/09

Cu privire la casarea a 1 căsuță de locuit din I.P.
“La Dumbrava”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Nitrean Iurie, director al IP “La Dumbrava”

01-2D 30/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 30/11

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

01-2D 30/12

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

01-2D 30/13

Cu  privire  la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

01-2D 30/14

Cu privire la oragnizarea odihnei în sezonul estival 2019 în Instituția Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor “La Dumbrava”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 30/15

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 30/16

Cu privire la aprobarea  proiectului “Restaurarea muzeului de Istorie și  Etnografie  din mun.Soroca- Centrul Cultural Istoric de Promovare a identității Romănești în ținutul Soroca”  și a cheltuielilor ce revin Consiliului Raional Soroca în cadrul acestui proiect.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al raionului Soroca
Raportor:Robu Tatiana, șef al Serviciului Proiecte Investiționale

01-2D 30/17

Cu privire la darea de seamă a IP   “Incubatorul de Afaceri din Soroca Gunnar Due-Gundersen”

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Liliana Babără, director  a IP  “Incubatorul de Afaceri din Soroca Gunnar Due-Gundersen”

01-2D 30/18

Cu privire la Programul teritorial de prevenire și control al deabetului zaharat pentru anii 2019-2021.

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Rusnac Angela,  director al IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

01-2D 30/19

Cu privire la rezilierea contractului de locațiune

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al SE

01-2D 30/20


Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca pentru anul 2019”


Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef Secția Construcții și Gospodărie, Comunală și Drumuri. 

01-2D 30/21


Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea raionului Soroca a unui teren aferent.

Inițiator:Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al SE