Căutare în site

Nr.

Primăria

Funcţia

Numele, prenumele

Serviciu

1.

Soroca

Primar

 

 

 

Secretar

 Victor Său

Grabciuc Mihail

Bordian Feodosie

 

Buşan Marcel

2-28-00

2-26-60

2-21-25

 

2-37-87

2.

Bădiceni

Primar

Secretar

Palamari Vasilii

Spoială Silvia

41/2-36 /fax

41/2-38

3.

Băxani

Primar

 

Secretar

Pereteatcu Ghenadie

Vrancean Liudmila

77/2-36 fax

 

77/2-38

4.

Bulboci

Primar

Secretar

Cojocaru Iurie

Budei Lilia

57/5-36fax

57/6-22

5.

Căinării Vechi

Primar

Secretar

Terentii  Veaceslav

Vasilian   Lilia

75/2-36 fax

75/2-38

6.

Cosăuţi

Primar

Secretar

Gîtlan  Mihai

Caşciuc Maria

61/0-00

61/2-36/fax

7

Cremenciug

 

Primar

Secretar

Pînzaru Anatolie

Chiriţa  Maria

65/5-36 fax

65/5-36

8.

Dărcăuţi

Primar

Secretar

Rozimovschi Oleg

Garmaliuc  Cristina

72/2-36

72/3-36

fax 72/3-93

9.

Dubna

Primar

Secretar

Gadibadi Pavel

Grişciuc  Eugenia

79/2-36 fax

79-3-06

79/2-38

79-2-60

10.

Egoreni

Primar

Secretar

MutrucVictor

Cebotari  Livia

71/2-36 fax

71/2-38

11.

Holoşniţa

Primar

Secretar

Groapă  Veaceslav

Coşciug  Elizaveta

70/2-36

12.

Hristici

Primar

Secretar

Alexei Ivan

Taran Anna

42/3-39

42/2-36

42/2-22 fax

13.

Iarova

Primar

Viceprimar

Secretar

Chiriac Ivan

Orlov Mihail

Marciuc Elena

76/4-55 fax

76/4-73

76/2-36

14.

Nimereuca

Primar

Secretar

Naval Ion

Zubco  Serghei

63-4-66

63/2-77

63/2-16

63/2-77 fax

15.

Oclanda

Primar

Secretar

Civiriuc  Eugeniu

Serghei  Jitniuc

44/5-36

16.

Ocolina

Primar

Secretar

Ceban  Valentina

Moraru Olesea

44/2-36 fax

44/2-38

17.

Parcani

Primar

 

Secretar

Cetulean Sergei

 

Prisacari Victoria

53/2-36 fax

53/2-37

53/2-3853/2-39

18.

Pîrliţa

Primar

Secretar

Buzurniuc Gheorghe

Ciobanu Diana

62/2-38 fax

62/2-36

19.

Racovăţ

Primar

Secretar

Borozan Ion

Fedico Oxana

60-2-36

60/2-38

20.

Redi-Cereşnovăţ

Primar

Secretar

Gîncu Larisa

Gîncu  Lilia

40/2-36 fax

40/2-38

21.

Regina Maria

Primar

Secretar

Tăbîrţă Vasile

Şutchevici  Maia

45/5-36

45/6-00

22.

Rubleniţa

Primar

Secretar

Muntean  Vitalie

Ursachi Ana

50/2-36 fax

50/9-00 fax

50/2-38

23.

Rudi

Primar

Secretar

Marian Iurie

Creţu  Zina

251 93/5-36

251 93/7-22

24.

Schineni

Primar

Secretar

Leşan  Silvia

Rotari  Boris

47/4-36 fax

 

47-5-67

25.

Stoicani

Primar

Secretar

Bric  Serghei

Micolenco Angela

43/5-36 fax

43/5-38

26.

Şeptelici

Primar

Secretar

Andriuţa Victoria

Curoşu  Valentina

64/4-36 fax

64/2-36

27.

Şolcani

 

Primar

Secretar

Rotari Boris

Iftodii Lucia

73/2-36 fax

 

73/2-36

28.

TătărăucaVeche

Primar

Secretar

Raischi  Liviu

Gutu Liudmila

251/48/2-36

fax 251/48-2-38

29.

Trifauţi

Primar

Secretar

Todirean  Gheorghe

Cucoş Carolina

48/7-36

48/8-80 fax

30.

Vasilcău

 

Primar

Secretar

Cojocaru Gheorghe

Solovei  Varvara

48/2-36 fax

48/2-38

31.

Vărăncău

Primar

Secretar

Boţoc Petru

Levco  Dina

78/5-36 fax

78/5-38

32.

Vădeni

Primar

Secretar

Buga Leonid

Conovali  Larisa

49/3-25 fax

49/2-38

33.

Visoca

Primar

Secretar

Plesca  Grigorii

Pînzari Evghenia

52-2-36

52-3-02

52/2-38 fax

34.

Voloviţa

 

Primar

Secretar

Nitrean Ghenadie

Nitrean  Angela

46/2-36 fax

46/2-38

35.

Zastînca

Primar

Secretar

 

Covalciuc  Pavel

Tarazanova Nina

 

3-41-29

3-29-41 fax

2-60-98