Căutare în site

La 14 octombrie 2020, ora 14.00, Președintele raionului Soroca, dl Veaceslav Rusnac a participat la lansarea proiectului ”Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului „Vest” din raionul Soroca”, desfășurat în scuarul Primăriei comunei Dărcăuți.
Obiectivul general al proiectului este Abilitarea cetățenilor din microregiunea „Vest” (satele Dărcăuți, Malcăuți, Bădiceni, Grigoreuca, Baxani, Visoca) din raionul Soroca, prin intermediul asociației obștești „PRO Comuna Dărcăuți” și a comitetelor locale ale cetățenilor, pentru participarea activă șiconstructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea sectorului de asigurare cu apă potabilă și canalizare.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (UE) prin Cadrul Unic de Suport al UE pentru anii 2017-2020, acordat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Nord, partenerii proiectului sunt AO ”Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED”.
În cadrul evenimentului a fost semnat Acordul de Colaborare prin acordarea suportului financiar întru implimentarea proiectului ”Centru Comunitar de dezvoltare, model de consolidare a comunei Dărcăuți” dintre Consiliul raional Soroca, reprezentant Președintele raionului, dl. Rusnac Veaceslav și Consiliul Comunal Dărcăuți, reprezentant de Primarul comunei, dl Rozimovschi Oleg.