Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Performanțele olimpicilor 
apreciate de Consiliul Raional Soroca
La 3 februarie curent, 116 elevi şi 49 profesori din 13 instituții de învățământ din raionul Soroca au fost felicitaţi şi premiaţi de către conducerea raionului pentru performanțele înregistrate la concursuri și olimpiade școlare organizate la nivel raional, național și internațional.
Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean în mesajul său adresat elevilor, profesorilor și părinților prezenți la festivitate a menţionat, că Consiliul raional Soroca întotdeauna a susținut performanța în toate domeniile iar în educație în mod prioritar. Consiliul raional Soroca unanim a decis să încurajeze elevii din mediul rural cu cele mai bune rezultate la olimpiadele raionale. Aceiaşi apreciere şi motivare o au și cadrelor didactice. Consiliul raional şi în continuare va acorda o atenţie prioritară domeniului educaţiei, fiind conştient ca rezultatele de azi din învăţământ determină viitorul de mâine al ţării.
Cele mai bune rezultate la acest capitol le-au obţinut Liceul Teoretic ”C. Stere” cu 61 elevi premiați și 29 cadre didactice, Liceul Teoretic ”P. Rareș” cu 18 elevi premianți și 9 profesori şi Liceul Teoretic ”A. Pușkin” cu 10 elevi și 7 profesori.
La festivitate au fost prezenți de asemenea și dl Nicuță Vladimir, vicepreședintele raionului Soroca, consilieri raionali, părinți.
În final, președintele Consiliului raional al Elevilor, Valeria Mâțu, a exprimat mulţumiri şi recunoştinţă domnului Președinte al raionului, consilierilor raionali pentru sărbătoarea organizată și a venit cu propunerea de crearea unui Centru de excelență pentru lotul olimpic al raionului.