Căutare în site

Stimați colaboratori și veterani ai Inspectoratului de Poliție Soroca!

Cu ocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei Naţionale” adresez, cu deosebit respect şi consideraţie, cele mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor lucrătorilor ce activează în acest domeniu important. În decursul celor 29 de ani de la fondare, Poliția ca organ de combatere a criminalităţii şi menţinerii ordinii publice, a parcurs o cale îndelungată de formare şi dezvoltare a structurii sale şi în promovarea tradiţiilor profesionale.
Munca pe care o depuneţi solicită calităţi deosebite, devotament, bărbăţie, curaj, perseverenţă, profesionalism şi responsabilitate – calităţi de care daţi dovadă zi de zi, îndeplinindu-vă cu cinste sarcinile încredinţate.
Creșterea încrederii și respectului cetățenilor față de poliție se datorează aportului adus de către fiecare din voi prin reacționarea rapidă la apelurile cetățenilor, comunicare, combaterea criminalității, cooperarea cu cetățenii în rezolvarea problemelor, participarea și implicarea activă în viața socială, apropierea de societate.
Sînt convins că întreg efectiv poliţienesc va depune şi în continuare toate eforturile pentru a depăşi greutăţile de moment, asumîndu-şi în faţa cetățenilor angajamentul de a activa mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii în ţară.
Vă dorim tuturor angajaţilor din poliţie și veteranilor, mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, izbîndă în tot ce vă propuneți şi noi realizări întru prosperarea ţării şi poporului nostru.
Cu onoare şi deosebit respect Veaceslav Rusnac,
Președinte al raionului Soroca