Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la data de 11 iunie

 

01-2D

31/01

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” în redacție nouă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Tabîrța Mihail, administrator ÎM ,, Hoterm Servicii”

 

01-2D

31-02

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Costin Iurie, administrator ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’

 

01-2D

31-03

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de director interimar al Întreprinderii Municipale ,, Centrul Stomatologic Raional Soroca’’

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-04

Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă a dlui Tabîrța Mihail, în funcție de director al Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” fondată de către Consiliul Raional Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-05

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de Șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Soroca și Visoca, fondate de către Consiliul Raional Soroca.

 Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-06

Cu privire la modificarea și completarea unor decizii al Consiliului Raional Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor:Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

 

01-2D

31-07

Cu privire la reorganizarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Rublenița.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Vladimir Nicuța, vicepreședintele raionului Soroca

 

 

01-2D

31-08

Cu privire la organizarea și desfășurarea atestării formațiilor artistice de amatori din Raionul Soroca pentru conferirea /confirmarea titlului de formație <Model>

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism

 

01-2D

31-09

Cu privire la instituirea BAND Orchestrei a Consiliului Raional Soroca în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism

 

01-2D

31-10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

01-2D

31-11

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățămînt.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, Șef Direcția Învățămînt

 

01-2D

31-12

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 17/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, Șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri. 

 

01-2D
31-13

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef al Direcției Finanțe

01-2D
31-14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Istratii Maria, Șef al Direcției Finanțe

01-2D
31-15

Cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului ,,Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Robu Tatiana, șef al Serviciului Proiecte Investiționale

01-2D
31-16

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director al IMSP Spitalui raional Soroca ,, A. Prisacari"

01-2D
31-17

Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse umane

01-2D
31-18

Cu privire la prelungirea contractului de locațiune

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, Șef Secția Cultură și Turism