Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:  
    specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru
            Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; copia carnetului de muncă; certificatului medical sau declarația pe propria răspundere; cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere; documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc  condițiile specificate la art.27 alin.(1) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008.
Cerințe specifice pentru participare la concurs la funcția publică vacantă de:
specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru-studii superioare de licență în domeniul cadastrului, pedologie, 1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat, 
abilități de utilizare a computerului :MapInfo/LCAD/CadFuncV/Google Earth pro/Global Mapper
Data-limită de depunere a dosarelor este  07 septembrie  2018.
Pentru informații mai detaliate referitor la funcțiile publice vacante  sus menționate și bibliografie vă adresați la nr. de tel:0230 22026
 Stimaţi concetăţeni!
        Cu o deosebită plăcere, Vă invităm  să participați  la măsurile festive, dedicate sărbătorilor Naționale ”Ziua Independenței” şi „Limba Noastră”, care se vor desfăşura  în raionul Soroca 
Program:
24 august 2018
14.00  –  Spectacol  festiv consacrat „Zilei Independenţei”
              Palatul de Cultură,   mun. Soroca
*Vă încurajăm să îmbrăcați costum tradițional
27 august 2018
10.00  – Depunere de flori -  Complexul Memorial
Str. Independenţei, mun. Soroca               
10.30-   Depunere de flori  - Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
10.45-   Hora  Independenței , program artistic
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
31 august 2018
10.00  – Măsuri festive consacrate Sărbătorii Naționale ,, Limba Noastră”
Parcul „Mihai Eminescu”, mun. Soroca                  
 
Președintele Raionului Soroca anunță post vacant în cadrul  Serviciului Proiecte Investiționale. 
      Cerințe de bază:
1. studii superioare, în domeniul administrației publice/relații internaționale/litere/jurnalism cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor.
2. minimum 1 an  experienţă de lucru în  organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau   organizaţii internaţionale. 
3. Cunoașterea  limbii  române și  engleze (limba rusă, franceza – constituie un avantaj);
4. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Abilități excelente de comunicare, inter-personale, inclusiv abilități de lucru independent și în echipă; 
6. Flexibilitate, disponibilitate   de  lucru  într-un  mediu  dinamic, capacitatea de prioritizare a activitatilor;
  Dosarul va conține: Curriculum Vitae (CV), scrisoarea de intenție   și,  se  depune   la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511).
Pentru informații mai detaliate  vă adresați la nr. de tel:0230 22026 sau 0230 30191