Căutare în site

Prestări de servicii a Biroului Comun de Informaţii şi Consultanţă a raionului Soroca 
cetăţenilor comunei Vasilcău 
Astăzi, 23 februarie, Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, de comun cu specialiştii din cadrul Aparatului preşedintelui cît şi reprezentantul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, dl Dumitru Zgardan şi reprezentantul Î.S. Oficiul Cadastral Teritorial Soroca, dna Mliniscaia Rodica au participat la întrunirea cu cetăţenii comunei Vasilcău.
Întrunirea a avut loc în cadul primăriei la orele 10:00, unde au fost dicutate mai multe probleme cu care se confruntă localnicii. Cea mai stringetă problemă înaintată de localnici este reparaţia drumului local L103 Voloviţa – Vasilcău şi L103.1. Ruslanovca – Inundeni – Trifăuţi.
Dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului Soroca a informat cetăţenii despre măsurile ce vor fi întreprinse în scopul reparaţiei sectoarelor menţionate. În programul de reparaţie şi întreţinere a drumulor publice locale pentru anul 2018, aprobat prin şedinţa Consiliului raional Soroca pentru aceste sectoare au fost planificate lucrări de plombare cu amestec de beton, precum şi lucrări de întreţinere care vor demara odată cu încălzirea timpului.
La momentul actual de către primăria comunei Vasilcău de comun cu specialiştii raionali şi organizaţii non-guvernamentale se întreprind măsuri pentru atragerea de fonduri europene în scopul restabilirii acestor porţiuni de drumuri publice.
A fost abordată şi problema privind asigurarea cu transport a 53 de elevi din aşa numitul sector al s. Vasilcău -,,Ursoaica” care zilnic parcurg circa 2 km pînă la şcoala din s.Vasilcău. Dl Nicuţa Vladimir, vicepreşedintele raionului Soroca a asigurat că Direcţia Învăţămînt va examina şi soluţiona problema dată în termeni foarte restrînşi.
De asemenea a fost discutată şi construcţia unui nou oficiu pentru Centrul de Sănătate în s. Ruslanovca, com. Vasilcău precum şi despre repararea acoperişului sălii sportive a şcolii din localitatea menţionată. Toate aceste chestiuni abordate vor fi examinate în detaliu de către specialiştii consiliului raional Soroca, care la rîndul său vor veni cu propuneri concrete de soluţionare.
După şedinţă cetăţenii au avut posibilitate ca personal să dicute cu fiecare specialist în parte în dependenţă de problema abordată.