Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Consiliul raional Soroca anunță elaborarea și consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca, preconizată pentru data de 6 februarie 2020.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28 ianuarie 2020, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr/884-sedinta-consiliului-raional-6 sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.
ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ 
Joi, data de 12 decembrie 2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, strada Ștefan cel Mare 5, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca, în conformitate cu art.45 alin.(2) și (3), din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Proiectele de decizie propuse spre examinare pot fi accesate pe pagina web oficială: www.soroca.md

Anunț de convocare a ședinței  Consiliului Raional Soroca
          La data de 02 decembrie  2019, ora 10-00, va avea loc  ședința extraordinară  a Consiliului Raional Soroca, în sala de ședință, municipiul Soroca, strada  Ștefan cel Mare 5.
      Proiectele deciziilor și dosarelor de justificare le puteți consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md  la opțiunea “procesul decizional - proiecte intrate”  și la secretarul consiliului raional.