Căutare în site

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 11 iulie 2018.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 9 iulie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.

 

             Lista  proiectelor de decizii
propuse spre examinare la ședința  ordinară a Consiliului Raional Soroca
din  11 iulie  2018
 

01-2D

25/01

Cu privire la aprobarea proiectului ,, Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă””  finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale    

01-2D

25/02

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane

    

01-2D

25/03

Cu privire la  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante  de conducător al instituției publice /întreprinderii municipale fondate de consiliul raional
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane


    

01-2D

25/04

Cu privire la desemnarea  reprezentanților  Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane

     

01-2D

25/05

Cu privire la modificarea deciziei  nr.21/23 din 08.12.2018 „Cu privirea la anunţarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri mobile”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie


     

01-2D

25/06

Cu privire la transmiterea  unor  bunuri mobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

      

01-2D

25/07

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

      

01-2D

25/08

Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

      

01-2D

25/09

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

      

01-2D

25/10

Cu privire la aprobarea Logo-ului şi sloganului turistic al raionului Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Gr. Bucataru  Şeful  Secției Cultura şi Turism


      

01-2D

25/11

Cu privire la transmiterea în folosinţă a unui bun imobil aflat în comodat la Secţia Cultură şi Turism Soroca 

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Gr. Bucataru  Şeful  Secției Cultura şi Turism

      
       

01-2D

25/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe

      

01-2D

25/13

Cu privire la modificarea bugetului rational 2018
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe

      

01-2D

25/14

Cu privire la stabilirea drepturilor  salariale  ale șefului  IMSP Centrul de Sănătate Racovăț  dnei Perciun Mariana

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Perciun Mariana,Șef al IMSP Centrul de Sănătate Racovăț


      

01-2D

25/15

Cu privire la  Memorandumul de Înţelegere cu privire la implementarea la nivel local a Mecanismului interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.


      

01-2D

25/16

„Cu privire la modificarea unor anexe Deciziilor Consiliului raional Soroca ”  
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.


       

01-2D

25/17

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului  Guţu Victor”
Raportor : Coțaga Ion, Consilier raional.

       

01-2D

25/18

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dnei Tofanciuc Zinaida” 
Raportor : Cebotari Pavel, Consilier raional.

       

01-2D

25/19

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dlui  Cebotarean Petru”
Raportor : Cojocari Vasile, Consilier raional.

       

01-2D
25/20

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dlui Găină Gheorghe”
Raportor : Agachi Efim, Consilier raional.

       

01-2D

25/21

 „Cu privire la   conferirea  Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca”

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.