Căutare în site

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la Ședința Consiliului raional Soroca din data de 27 septembrie 2018.
Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 septembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com. Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială :http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale, str.Ștefan cel Mare,5.


01-2D
26/01

Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor / persoanelor defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/02

Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 01.03.2012. ,,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional , cu modificările și completările ulterioare

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/03

Cu privire la modificarea anexei nr.1 ,, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” la Decizia Consiliului Raional Soroca nr.23/31 din 30 martie 2018”

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/04

Cu privire la aprobarea proiectului ,, Regulamentului Consiliului Pentru Participare și Înființarea Consiliului Pentru Participare din Raionul Soroca"

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Babici, Președintele Consiliului Pentru Participare din R. Soroca.

 

01-2D
26/05

,,Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare Publică a Instituției Publice ,, Casă Comunitară”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

 

01-2D
26/06

Cu privire la modificarea anexei nr.2  al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.03/11 din 18.08.2011,cu modificările ulterioare cu privire la Statele de personal  al IP social               ,, Casa Comunitară Voloave”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

01-2D
26/07

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D
26/08

Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/04 din 11 iulie 2018 ,, Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D
26/09

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale nr.1 și nr.2 la contractul de acordare a asistenței medicale stomatologice nr. 05-08/262 din 29 decembrie 2017 dintre ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Soroca" și CNAM pentru anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Costin Iurie, director al ÎM “Centrul Stomatologic Raional Soroca ”

 

01-2D
26/10

Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/11

 Cu privire la donația unui bun mobil.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/12

Cu privire la acceptarea primirii și transmiterii suportului tehnic pentru dotarea centrelor de tineret

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/13

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/14

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D
26/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

 01-2D
26/16

      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

      Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D
26/17

Cu privire la deschiderea ,cu titlu de excepție , a unei singure clase a X-a liceale în IP LT ,, A. Pușkin și IP LT Visoca"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D
26/18

Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.12/04 din 23 decembrie 2016 ,, Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al Instituției Publice Teatrul "Veniamin Apostol"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petru Popa, director-director artistic al Teatrului ,,Veniamin Apostol" I.P.

 

01-2D
26/19

  Raportul privind mersul execuției bugetului raional pentru semestru I anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D
26/20

Cu privire la casarea a două căsuțe de locuit din I.P. Tabăra de odihnă pentru copii ,, La Dumbravă" din sat. Volovița

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurii Nitrean, directorul Taberei de odihnă pentru copii ,, I.P. La Dumbravă"

 

01-2D
26/21

  Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare" privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

01-2D
26/22

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.22/03 din 25.01.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2018”. 

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, Șef Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D
26/23

Cu privire la acordarea unor împuterniciri Președintelui raionului

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alina Mărîi, Șef al Serviciului de Asistență Juridică

             

Rapoartele de Expertiză privind proiectele de decizii a Ședinței Consiliului Raional Soroca din data de 27 septembrie 2018