Căutare în site

                                                                                                          A N U N Ţ

În conformitate cu Strategia de Stat de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020, Consiliul raional Soroca anunţă despre organizarea concursului raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2018”. Concursul are un caracter deschis şi primirea cererilor pentru participare nu este limitată.
Regulamentul pentru organizarea concursului este aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.03.2005 cu modificările ulterioare.
Cererile de participare la concurs se vor depune pînă la 20 aprilie 2019, la Secţia Economie a Consiliului raional, bir.512.
Telefoane pentru informaţii: (0230)2-20-88.
ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ
Conform Dispoziției Președintelui Raionului Soroca, nr. 25 din 29.03.2019, la data de  11 aprilie 2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional,  va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca. Proiectele de decizii propuse spre examinare pot fi accesate pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr/667-lista-proiectelor-de-decizii

Orarul comisiilor de specialitate:
08.04.2019

Ora 13.00 -  Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret
Ora 14.30  -  Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică
Ora 15.30 – Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului
Comisile de specialitate vor avea loc în sala de protocol a Consiliului raional, et. I.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00