Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

În atenţia Organizaţiilor Non-Guvernamentale !!!
Fundaţia Soros – Moldova a lansat recent un Program de granturi destinat  Organizaţiilor non – guvernamentale care activează la nivel local. 
Programul va finanţa proiecte care vor avea la bază un parteneriat durabil dintre ONG şi APL, şi este o ocazie potrivită de finanţare a serviciilor sociale comunitare destinate copiilor din grupurile vulnerabile şi persoanelor cu dezabilităţi intelectuale şi psiho – sociale. Organizaţiile societăţii civile de nivel local vor putea solicita granturi în valoare de pînă la 50.000 EURO pentru o perioadă de pînă la 24 luni. Vor fi eligibile Organizaţiile nonprofit ( necomerciale), iar activitatea organizaţiei să se desfăşoare la nivel de comunitate.
Programul este finanţat de Uniunea Europeană şi are un buget de 2 mln 118 mii EURO.
Data limită de depunere  a Propunerilor de Proiect este 04 octombrie 2018.
Pentru mai multe detalii despre Programul de Granturi accesaţi: http://soros.md/grant/2018-08-14
 
Anunţul a fost plasat de Secţia Economie al CR Soroca tel: 0230.2.20.88
Atenţie!!! Facilități Fiscale pentru agenţii economici care implementează Programele de formare profesională prin învăţămînt dual.
Regulamentul cu privire la determinarea  obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor  juridice şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.693 din 11 iulie 2018 este publicat în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10 august 2018.
În cap.V, secţiunea 12-a a Regulamentului este stipulată modalitatea de deducere a cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în Programe de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual.
                                                             Publicat de Secţia Economie al CR Soroca