Căutare în site

Program - Calendaristic de activități preconizate pentru luna februarie 2019

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 07 februarie 2019.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 04 februarie 2019, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-crsau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.
     

1

Lista  proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului, ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019

                 

2

Lista  proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisia pentru dezvoltare economică  și a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului,ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019

                 

3

Lista  proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică, ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019

                 

4

Lista  proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret, ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019