Căutare în site

Program calendaristic

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vădeni.
Atribuţiile asistentului social comunitar:
- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:
- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;
- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;
- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
- prestează servicii sociale primare;
- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;
- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;
- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.
Cerinţe de calificare:
a) Studiile:
- Avantaje: Studii  universitare în asistenţa socială, 
- Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
- medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
b) Altele:
- Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
- Calităţi morale;
- Abilităţi de comunicare;
- Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).
Condiţiile:
- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.
Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:
1) cererea de înscriere;
2) curiculum vitae;
3) diploma de studii original și copia;
4) certificatul medical - formularul nr.086/e;
5) copia carnetului de muncă;
6) copia buletinului de identitate.
Data limită pentru depunerea actelor – 15.01.2019, ora 17.00
Adresa pentru depunerea pachetului de documente:
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.
Telefon de contact: 0230-93-0-25
Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

 Raportul Anual Consolidat privind Controlul financiar public intern pentru anul 2017

Raportul Anual Consolidat privind Controlul financiar public intern pentru anul 2017