Căutare în site

     Astăzi, 10 noiembrie, în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca a fost semnată Înțelegerea de Cooperare și Înfrățire între Raionul Soroca din Republica Moldova şi Județul Bacău din România.
    Muntean Ghenadie Preşedintele raionului Soroca şi Sorin Brașoveanu Președintele CJ Bacău, în descursurile sale şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc în soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, în vederea creării oportunităţilor de cooperare în domeniile social, economic, administrativ, cultural şi educaţional.
     La eveniment au participat vicepreşedintele şi secretarul raionului Soroca, şefii  serviciilor, direcţiilor, secţiilor a Aparatului Președintelui Raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca şi oaspeţii din Judeţul Bacău: Valentin Palea, Administrator Public, Ciprian Bogea, director, Direcția juridică și administrație locală, Cristina Racoveanu, Șef serviciu, Structura Arhitect - șef, Aliona Ambrosie, consilier,  Direcția resurse umane, management. 
    Conform  Ințelegerii de Cooperare și Infrățire cele două părți vor proceda la identificarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene, și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele lor locale a unor obiective de investiții la nivelul celor două comunități în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.


Ziua autoguvernării în raionul Soroca pentru o zi.

La 05 noiembrie 2018 s-a desfășurat ”Ziua Autoguvernării”, activitate din cadrul Decadei Naționale a Tineretului.  Consilierii reprezentanți ai Consiliului Raional al Tinerilor au avut posibilitatea să asiste la ședința operativă cu șefii serviciilor, direcțiilor, secțiilor din cadrul Aparatului Președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca, care conform programului de activități are loc în fiecare zi de luni.
După finisarea ședinței tinerii consilierii au fost repartizați prin toate secțiile, direcțiile și serviciile din cadrul Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.
Vicepreședintele raionul Soroca, dl Vladimir Nicuța a fost înlocuit și ajutat în lucrul său de președintele Consiliului Raional al Tinerilor Soroca, Mădălina Babici. În opinia ei, nu este deloc ușor să fii vicepreședinte, cu toate că biroul acestuia este comod și încăpător. Consilierii Ciubuc Vlada și Liviu Gornea, de asemenea au văzut ce presupune munca de vicepreședinte, lucrând cot la cot cu vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Todirean, atât în birou cât și în teren, având ocazia să meargă la tabăra ”La Dumbravă”, unde au demarat lucrări de construcție a căsuțelor pentru odihnă. Cu ce probleme și provocări se confruntă Direcția Învățământ Soroca, a aflat consilierul Xenia Doroșenco, fiind în postură de șef-interimar al direcției. Cum este format bugetul raional și repartizat pentru necesități și activitățile raionului, s-au informat Cristina Cazac și Foca Șerban, consilieri ai CRTS.
Activitatea s-a încheiat cu o ședință la care au participat vicepreședinții raionului Soroca unde tinerii consilieri și-au împărtășit impresiile și au venit cu propuneri, pentru soluționarea unor probleme care îi afectează. La finalul ședinței tinerii au primit diplome de participare în semn de recunoștință pentru interesul manifestat pentru ”Ziua Autoguvernării”. 
Lucrări de regenerare a pădurii  2018
          Colaboratorii  Consiliului raional Soroca şi a Serviciilor desconcentrate teritoriale Soroca au participat  la Ziua Națională de Înverzire a Plaiului "UN ARBORE PENTRU DĂINUIREA NOASTRĂ" şi au efectuat lucrări de regenerare a pădurii prin semănături cu ghindă, în trupul de pădure  Ocolina – Voloave. 
     În cadrul acțiunii au participat peste  90 de persoane  și au fost  semănate seminţe de ghindă pe o suprafaţă de 4 ha.
     Pentru desfășurarea acțiunii date Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Soroca a pus la dispoziție seminţele de ghindă necesare, asigurând executarea lucrărilor şi măsurilor prevăzute de Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pentru anii 2003-2020 în volumele şi termenele stabilite. 
     Întemeierea sau regenerarea pădurii are o importanţă majoră, impunîndu-se ca factor hotărîtor al continuităţii în timp şi spaţiu a pădurii, ca verigă de legătură între generaţiile de pădure ce se succed pe terenul respectiv.