Căutare în site

Prestări de servicii a Biroului Comun de Informaţii şi Consultanţă a raionului Soroca 
Cetăţenilor comunei Bădiceni 
La 19 octombrie, Echipa Mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Consultanţă a raionului Soroca (BCIS) s-a deplasat pentru prestarea de servicii şi consultanţă în comuna Bădiceni conform programului de activităţi. Întrunirea a avut loc în sediul primăriei la ora 11:00, în corespundere cu avizele prealabil afişate.
Au fost prezenți Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, reprezentanți ai Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca; Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Soroca; Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Soroca; Î.S. Oficiul Cadastral Teritorial Soroca.
Localnicii au fost interesați despre metodele de realizare a moștenirii, modul de calculare a pensiilor și actele necesare pentru înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, la care specialiștii de profil au răspuns la toate întrebările.
 
Îmbunătățirea condițiilor de transportare a elevilor
în vizorul Consiliului raional Soroca
La 17 octombrie curent, a avut loc slujba de sfințire a trei mijloace de transport procurate de către Consiliul raional Soroca, în scopul transportării elevilor.
La eveniment a participat Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, șefii de secții, direcții, specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui, cât și angajații Direcției Învățămînt. Ulterior au fost înmînate cheile conducătorilor unităților de transport. Acestea sunt bine echipate și corespund tuturor cerințelor de transportare a elevilor. 
Președintele raionului a mulțumit pentru conlucrare tuturor, în special consilierilor raionali, care au susținut ideea procurării microbuselor școlare. La fel a menționat faptul că instruirea tinerii generații, asigurarea condițiilor decente pentru instruire, transportare este prioritar pentru Consiliul raional Soroca
 
Ședința de constituire a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău

La 16 octombrie curent, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc ședința de constituire a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău, inițiată de către Agenția ,,Apele Moldovei”, reprezentată de către Mariana Codreanu.
La ședință au participat Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, primarii din localitățile Rudi, Tătărăuca-Veche, Cosăuți, Cremenciug, Oclanda, Egoreni, Ocolina, Rublenița, Vasilcău, Zastînca, cât și primăria municipiului Soroca, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor pentru Protecția Mediului Soroca și Ocnița, ș.a.
Au fost abordate mai multe subiecte precum situația actuală în bazinul Naslavcea-Vasilcău; epurarea apelor uzate în mun. Soroca; procedura de creare a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău; prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, etc.
În cadrul ședinței au fost propuși și votați membrii Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău. Scopul Comitetului este de a facilita o colaborare eficientă între autoritățile publice locale, instituțiile abilitate de protecția și gestionarea resurselor de apă, instituțiile abilitate de protecția sănătății publice, utilizatorii de apă, organizațiile societății civile și alte părți interesate în vederea asigurării unui management integral al resurselor de apă în sub-bazinul hidrografic Naslavcea-Vasilcău.
La prima întrunire a Comitetului ce va urma, va fi ales președintele și vicepreședintele și totodată va fi pus în discuție Planul de acțiuni 2019-2020 al bazinului Naslavcea-Vasilcău.