Căutare în site

La data de 05 octombrie 2018, în Sala de Ședințe a Consiliului raional Soroca a avut loc Ședința extraordinară a membrilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului  Soroca.
 În cadrul şedinţei a  fost examinată  situaţia epizootică la pesta porcină africană în teritoriul raionului   şi aprobat Programul de măsuri privind profilaxia, combaterea şi eradicarea pestei porcine africane în teritoriul raionului Soroca.  
Stimaţi angajaţi ai sistemului educaţional
Cu o deosebită plăcere, în numele Consiliului Raional Soroca, Vă adresăm cordiale felicitări cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ și Vă exprimăm sentimente de gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o desfășurați cu multă răbdare și dăruire.
Contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămâneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor.  Fiecare din noi poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură  a profesorului, pe care le transmitem mai departe copiilor noştri.
Vă aducem cuvinte de mulțumire pentru munca imensă și Vă dorim în această zi frumoasă, dar și în fiecare zi să aveți parte de multă căldură și lumină, sănătate și mai ales toleranță și răbdare în lucru dificil care îl realizați.  
Cu respect,
Ghenadie Muntean,
Președinte al raionului Soroca
Semnarea Procesului Verbal de implementare a proiectului de construcție a podului  peste râul Nistru

Pe 27  - 28 septembrie curent, Preşedintele raionului Soroca Ghenadie Muntean a participat la  Şedinţa Grupului de lucru privind examinarea implementării proiectului de construcţie a podului peste râul Nistru, care s-a desfăşurat în oraşul Viniţa şi oraşul Iampol, (Ucraina). Delegația ucraineană a fost condusă de ministrul adjunct al Infrastructurii pentru Integrare Europeană Victor Dovgan iar partea moldovenească  de către Secretarul de Stat pentru Transporturi din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii Drumurilor a Moldovei Serghei Bucătaru.
În cadrul formatului Ucraina – Moldova au fost discutate Strategiile de dezvoltare a transportului până în anul 2030, despre problemele actuale  punerii în aplicare a proiectuluide construcţie a  podului  peste rîul Nistru în regiunea oraşului Iampol (Ucraina) şi satului Cosăuţi (R.Moldova).  
 Activitatea grupului s-a finalizat cu semnarea Procesului Verbal privind rezultatele sesiunii de vizitare, de către  reprezentanții ai guvernelor Moldovei și Ucrainei, Viktor Dovgan și Serghei Bucătaru. Procesul Verbal va fi transmis la prim-miniștrii celor două țări în timpul întâlnirii lor, care va avea loc la 4-5 octombrie curent.