Căutare în site

Ore de instruire cu  genericul ,,Forme noi de promovare a bibliotecii"

La12 septembrie, Secţia Cultură şi Turism Soroca, subdiviziune a Consiliului raional Soroca și Centrul de Documentare şi Informare ,,M. Sadoveanu" din municipiul Soroca au organizat ore de instruire cu  genericul ,,Forme noi de promovare a bibliotecii ". În cadrul întrunirii au participat specialiştii bibliotecilor publice din municipiul şi raionul Soroca. Doamna Lidia Kulikovski, coordonator regional al Programului ,,Novateca" a livrat informaţie bibliotecarilor despre importanţa Istoriilor de Succes, Serviciilor Moderne de bibliotecă, şi alte metode de promovare a bibliotecii moderne.
 
Evenimentul de inaugurare a Holului Paltului de Cultură Soroca
La 12 septembrie 2018 în incinta Palatului de Cultură Soroca, cei prezenți la conferința raională a pedagogilor, au avut ocazia de a se bucura și de deschiderea holului Palatului de Cultură, după lucrările de reparație și renovare.
Cu acest prilej elevii din instituțiile de învățământ din raion au defilat și prezentat modele de uniforme școlare pe scena din holul renovat.
În acest context, președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, a specificat în cadrul evenimentului despre finisarea lucrărilor și faptul că holul și-a schimbat totalmente aspectul, acesta devenind acum mult mai luminos și spațios, menționând totodată că lucrările de reparație vor continua și în alte încăperi ale Palatului de Cultură Soroca.
 
 Conferința anuală a pedagogilor din raionul Soroca, cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”
        La data de 12 septembrie 2018, a avut loc Conferința pedagogică cu genericul: „Împreună pentru o educație de calitate“. La acest eveniment au fost prezenți:  Monica Babuc, ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Ghenadie Muntean, preşedintele Consiliului Raional Soroca;  Vladimir Ceban, șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat; Vladimir Nicuţa, vicepreşedintele Consiliului Raional Soroca; Angela Muşenco, şef-adjunct Direcţia Învăţământ Soroca; Ghenadie Donos, președinte al Federației Sindicale a Educației și Științei; Nadejda Seredovschi, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din raional Soroca; managerii instituţiilor de învăţământ, cadre didactice, părinţi, primari, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate, consilieri raionali, elevi.
       În cadrul conferinței s-a efectuat o analiză a calității sistemului din perspectiva cadrelor didactice, a părinților, elevilor, autorităților publice. Au fost prezentate rezultatele dezbaterilor din cadrul atelierelor de lucru, care au fost organizate la finele lunii august pe probleme ce ţin de debirocratizarea muncii pedagogului, crearea condiţiilor sanitaro igienice în instituţiile de învăţământ, rolul părinţilor în contextul reformelor, orientarea profesională  şi ghidarea în carieră a elevilor.
       La acest eveniment au fost premiate 12 instituții de învățământ învingătoare  în concursul  raional ”Cea mai pregătită instituție pentru noul an de studii ”.
       Pentru participanții la Conferință au fost prezentate modele de uniforme școlare utilizate de către elevii din instituțiile de învățământ din raionul Soroca și s-a organizat o expoziție de lucrări și compoziții de toamnă realizate în instituțiile de educație timpurie din raionul Soroca.