Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Pe data de 19 februarie 2018, președintele raionului, dnul Ghenadie Muntean, însoțit de șeful direcției Învățământ dnul Ghenadie Donos, a realizat o vizită de lucru la școala primară Țepilova, care de la 1 februarie și-a reînceput activitatea ca subdiviziune a Liceului ”Ion Creangă”. În cadrul vizitei dnul președinte a examinat condițiile de funcționare a instituției, a discutat cu cadrele didactice și elevii.
În urma vizitei, Dnul Muntean a convocat o ședință operativă cu reprezentanții primăriei Ocolina, a Direcției Învățământ, Direcției Finanțe  și a Liceului ”Ion Creangă” la care s-au pus sarcini în vederea realizării Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 22/12 din 25 ianuarie 2018 ”Cu privire la organizarea subunității IP LT ,,Ion Creangă” în satul Țepilova, Comuna Ocolina”. S-a propus Primarului Comunei Ocolina dnei Valentina Ceban, Consiliului Comunal să ia act de organizarea procesului educațional în cadrul subdiviziunii Țepilova a Liceului ”Ion Creangă”, iar administrației Liceului să asigure buna funcționare a instituției pe parcursul anului de studii, și în perspectiva anului de studii 2018-2019, înscrierea copiilor de vârstă școlară în clasele 1-4, reieșind din solicitările parvenite de la părinți.  


Comemorarea celor căzuți în războiul din Afganistan
  
         La 15 februarie 2018 s-au împlinit 29 de ani de la retragerea trupelor sovietice din  Afganistan. Cu această ocazie în municipiul Soroca, la Complexul  memorial al eroilor cazuti in  Transnistria și Afganistan de pe strada Independenţei, a avut loc acţiunea de comemorare pentru a aduce amagii celor care au luptat în acel cumplit război.  
      Toţi care au luat cuvîntul în cadrul evenementului de comemorare au menționat, că e important să nu dăm uitării acel eveniment tragic şi contraversat, care a lăsat urme adânci în inimile celor care s-au întors acasă vii de la acest război, dar şi în sufletele rudelor celor care au plătit cu viaţa.
      La final cei prezenți au ținut un minut de reculegere și au depus coroane și flori în memoria eroilor războiului din Afganistan.

Seminar de instruire și informare pe tema ”Legumicultura”.
Vineri, 16 februarie curent, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Soroca a organizat și petrecut seminarul de instruire și informare pentru legumicultori.
Reperezentații companiei Irrigata-Crop Service, au dat explicațiile de rigoare ce țin de asortimentul companiei, bolile și dăunătorii culturilor legumicole. Detaliat  a fost prezentată tehnologia de creștere a castraveților în cîmp deschis.
La instruire  au participat agenți economici și persoane fizice care cultivă, sau doresc să cultive legume. Seminarul a finalizat cu o sesiune de întrebări la care au primit răspunsurile și recomandările corespunzătoare.