Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Ședința de lucru cu managerii școlari


În data de 24.04.2018, în sala de ședințe a Consiliului Raional, a avut loc o consfătuire a directorilor instituțiilor de învățământ, organizată de Direcția Învățământ Soroca. La ședință a participat  d-na Cotovițcaia Daniela, consultant principal, Direcția Învățământ General a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
În cadrul ședinței au fost puse în discuție o serie de aspecte ce țin de debirocratizarea sistemului educațional. Managerii școlari au venit cu propuneri către MECC pe marginea documentelor ce țin de repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, evaluarea comportamentului elevilor, alte documente relevante pentru cadrele didactice și manageriale. 
Vizita reprezentantului MECC a continuat la gimnaziul ,,N. Cornea” Zastânca, unde a avut loc o întâlnire cu cadrele didactice din instituție.
                                    Ziua Profesională a Bibliotecarului
La 23 aprilie 2018 în incinta Teatruluii ,,Veniamin Apostol" din Soroca o fost sărbătorită Ziua Profesională a Bibliotecarului. Bibliotecarii din municipiul Soroca şi din raion s- au bucurat de un frumos program de concert organizat de Secţia Cultură şi Turism în parteneriat cu Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros" din Soroca. Diplome bine meritate din partea Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării ,a Consiliului Raional Soroca ,Secţiei Cultură şi Turism cât şi din partea Primăriei Soroca au primit atât bibliotecarii bibliotecilor publice cât şi cei din bibliotecile şcolare. Surpriza din partea Consiliului Raional Soroca pentru bibliotecari a fost spectacolul ,,Alex şi Moris".
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare,
Cristina Lesnic, în vizită de lucru la Soroca
Ieri, 20 aprilie curent, Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a efectuat o vizită de lucru în raionul Soroca, unde s-a întâlnit cu serviciile desconcentrate şi autoritaţile locale de nivelul I şi II. 
La întrunirea dată Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, a expus audienței publicului larg proiectele cu impact, menționînd programul de infrastructură „Drumuri bune pentru Moldova”, proiectul ,,Ghişeul unic” precum și lansarea Serviciului 112, proiecte care vor contribui la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor din republică.
Preşedintele raionului Soroca a menţionat despre priorităţile anului bugetar 2018 şi anume despre investiţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei, culturii şi nu în ultimul rînd îmbunătăţirea condiţiilor la Tabăra de odihnă pentru copii ,,La Dumbrava”. La fel şi valorificarea eficientă a donaţiilor acordate de către judeţele din România pentru domeniile menţionate mai sus.
Rămîne a fi nesoluţionată problema privind construcţia staţiei de epurare şi problema privind legalizarea terenului în jurul Lumânării Recunoştinţei. 
În cadrul discuțiilor, primarii au vorbit despre necesitățile și dificultățile pe care le întâmpină în localităţi. Au fost aduse unele clarificări și informații adiționale la întrebările puse.
La final, Viceprim-ministrul a exprimat gratitudine tuturor celor prezenți și a dat asigurări că autoritățile publice centrale vor susține şi contribui la soluţionarea problemelor din raionul Soroca.
După şedinţă a vizitat Î.M. Moldo-Italiană ,,Ermo-Grup” unde s-a familiarizat cu domeniul de activitate a întreprinderii avînd şi o discuţie cu lucrătorii.
 Vizita de lucru a Viceprim-ministrului s-a încheiat cu deplasarea în satul Egoreni, raionul Soroca, unde a interacționat cu locuitorii și reprezentanţii primăriei informîndu-se despre problemele cu care se confruntă localitatea.