Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”
La 31 ianuarie 2018, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin intremediul Programului de Cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina. 
Aplicant în cadrul proiectului este IDIS ,,Viitorul”, iar raionul Soroca şi  raionul Iampol sunt  în calitate de parteneri.
La eveniment au participat Preşedintele raionului, dl Ghenadie Muntean, vicepreşedintele raionului, dl Vladimir Nicuţa, secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu, secretarul consiliului raionului, dna Stela Zabrian, şeful Secţiei Cultură şi Turism, dl Grigore Bucătaru, reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir, administraţia raională Iampol, Ucraina, reprezentată de Ludmila Maiorova, echipa de implementare a proiectului, IDIS ,,Viitorul”, consilieri, primari, meşteri populari, etc.
Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a salutat iniţiativa acestui proiect şi a asigurat că se va depune efort şi străduinţă pentru ca proiectul să fie unul de succes.
Secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu a vorbit despre potenţialul turistic a RM în genere, locul special care îl are Soroca prin potenţialul său turistic, patrimoniu material şi imaterial existent în teritoriu.
Reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir a menţionat că este un proiect pilot şi este ceva nou atît pentru ei cît şi pentru raionele Soroca şi Iampol. A menţionat că pentru a atrage investiţii şi mai mari trebuie de demonstrat capacităţile şi de implementat cu scucces acet proiect. 
În cadrul conferinţei a fost realizată prezentarea generală a proiectului (obiective, activităţi şi rezultate) susţinută de dl Vitalie Sochircă, expert în domeniul turismului, IDIS ,,Viitorul”.
Proiectul îşi propune să consolideze capacităţile prestatorilor de servicii turistice şi capacităţile autorităţilor locale din raioanele Soroca şi Iampol pentru a dezvolta şi promova turismul rural prin intermediul cooperării transfrontaliere.

Vizită de lucru în raionul Soroca a Preşedintele judeţului Buzău, România
Preşedintele judeţului Buzău, România, Dl Petre Emanoil Neagu a întreprins o vizită de lucru în raionul Soroca la data de 25.01.2018. 
În cadrul întălnirii cu preşedintele judeţului Buzău, Dl Petre Emanoil Neagu au fost puse în discuţie mai multe aspecte a colaborării în 2018.  S-a convenit de elaborat un program de activităţi comun.       
Dl Neagu şi-a confirmat dorinţa de a susţine Spitalul raional Soroca ,,A. Prisacari” prin acordarea materialelor de construcţie şi echipament medical. La prima şedinţă a Consiliului judeţean Buzău,  va fi alocată o anumită sumă, iniţial 30-40 mii euro care va fi acceptată de consilieri, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie într-o secţie a Spitalului raional Soroca  ,,A. Prisacari”.
Preşedintele raionului Soroca, Dl Ghenadie Muntean şi preşedintele judeţului Buzău, Dl Emanoil Neagu au discutat detalii cu referire la organizarea unei şedinţe comune la Soroca a Consiliului judeţean Buzău şi Consiliul raional Soroca şi semnarea acordurilor de colaborare între primării.
La 25.01.2018 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca, prezidată de consilierul Sergiu Pogorevici. La şedinţă au fost puse în discuţie 19 proiecte de decizii, printre care Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018, Planul de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul curent, Raportul de ativitate al preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca pentru anul 2017 etc. 
Discuţii constructive au fost la 2 proiecte de decizii ambele legate de deschiderea subdiviziunii Liceului Teoretic ,,Ion Creangă” în satul Ţepilova. Toate deciziile au fost adoptate.
Preşedintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean a raportat despre ativitatea sa şi a subdiviziunilor Consiliului raional Soroca pentru anul 2017, dar s-a referit şi la problemele prioritare pentru raionul Soroca care îşi propune să le soluţioneze în 2018 şi anume reparația unor secții ale Spitalului raional ,,A. Prisacari”, reparația Taberei de Odihnă pentru copii ,,La Dumbrava” , construcţia a două stadioane Raionale în s. Rubleniţa şi Liceul Teoretic ,,C. Stere”, elaborarea şi depunerea proiectului cu Cetatea Sorocii, etapa II în parteneriat cu CJ Vaslui, implementarea proiectului: “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Yampil (Ucraina, Regiunea Vinița)”, etc.