Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

   La 05 decembrie, 2017 în sala de protocol a Consiliului raional Soroca Comisia Electorală Centrală, cu suportul Consiliului Raional Soroca , a organizat o întrunire în cadrul căreia s-a efectuat o analiză post-electorală a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, totodată activitatea a fost consacrată și aniversarii a 20 de ani de la adoptarea Codului Electoral. 
La eveniment au fost invitaţi funcţionari electorali (preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din raion (scrutinul prezidenţial 2016), ex-membri ai Consiliului electoral de circumscripţie electorală nr.29 Soroca, ex-preşedinţi ai Consililui electoral de circumscripţie electorală nr.29 din anii 1998-2016.
Evenimentul a fost deschis de dna Stela Zabrian, secretar al Consiliului raional Soroca, care a salutat participanţii şi a reamintit că întîlnirea are loc graţie aniversării a 20 de ani de la adoptarea Codului Electoral, totodată a mulţumit CEC pentru suţinerea acordată în alegerile electorale. 
Dnul Vasile Gafton, membru al Comisiei Electorale Centrale, la rîndul său a mulţumit funcţionarilor electorali pentru muncă depusă, menţionînd că cea mai mare provocare urmează , după care a înmînat funcţionarilor electorali Diplome de Excelenţă pentru dedicaţie, responasabilitate, onestitate şi înalt profesionalism. 
Și dnul Pavel Cabacenco, director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a mulţumit funcţionarilor electorali pentru dedicaţie, menționînd că se bucură de faptul că face parte din familia electorală. De asemenea a vorbit despre transparenţă şi corectitudine în alegerile electorale , accentuînd că un rol foarte important pe această dimensiune îl are instruirea funcţionarilor electorali.

Ordinea de zi
Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului,
Ședința Consiliului Raional Soroca din 08.12.2017 

Ordinea de zi
Comisia pentru dezvoltarea economică și a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului,
Ședința Consiliului Raional Soroca din 08.12.2017 

 

Ordinea de zi
Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică,
Ședința Consiliului Raional Soroca din 08.12.2017 

 

 

Ordinea de zi
Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educație, sport și tineret,
Ședința Consiliului Raional Soroca din 08.12.2017 

 

Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău. La eveniment a fost prezent Excelența Sa Jim Pettit, Ambasador al SUA în Moldova, reprezentanți ai administrației publice , locuitorii comunei și alți oaspeți importanți.
Datorită reparației, instituția preșcolară dispune acum de condiții moderne, iar cei peste 80 de copii sunt alimentați cu hrană pregătită în condiții sigure. Grație proiectului susținut financiar de poporul american, dar și de contribuția administrației publice locale și a oamenilor din localitate a fost posibilă reparația capitală a blocului sanitar, a acoperișului, schimbarea pavajului, reparația scărilor, dar și alte lucrări efectuate în instituție, precum și dotarea bucătăriei și spălătoriei cu tehnică și toate cele necesare. 
Valoare totală a proiectului este de peste patru milioane de lei.