Căutare în site

La 10 iulie curent, Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean şi Vicepreşedintele raionului Soroca, dl Iurii Todirean au efectuat o vizită de lucru în satul Hristici, privind definitivarea ultimelor detalii pentru începerea lucrărilor de reparaţie curentă pe un segment de 500 m a drumului public local L 95-drum de acces spre satul Hristici.
Lucrările sunt finanţate de către Consiliul raional Soroca, conform Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018.
Semnarea unui nou acord de colaborare
La 5 iulie 2018, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a fost semnat Acordul de colaborare între Consiliul Raional Soroca și P.P. „Ziarul Nostru”, încheierea căruia a fost aprobată prin decizia Consiliului raional Soroca din 30 mai 2018. Prezentul Acord are scopul dezvoltării relaţiilor de cooperare eficientă între Consiliul Raional Soroca şi P.P. „Ziarul Nostru’’ SRL şi asigurarea transparenţei procesului de realizare a proiectelor implementate în raion prin informarea operativă şi obiectivă a cetăţenilor, instituţiilor publice, societăţii civile şi mediul de afaceri din raion, în special despre priorităţile, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute.
 
Comemorarea victimelor deportarilor staliniste
 În scopul păstrării memoriei celor care au trecut prin calvarul deportărilor şi în baza dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova nr. 87-d din 22 iunie 2018, Consiliul raional Soroca a organizat astăzi, 05 iunie -  Ziua comemorării victimelor stalinismului.
Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean prezent la eveminent a menţionat că acele timpuri de nedescris au fost pline de chin şi suferinţe, de aceea ecoul și efectele deportărilor se resimt și astăzi. Trebuie să păstrăm vie amintirea despre persoanele supuse acestui calvar, care nu mai sunt în viață, dar și de a-i cinsti pe cei care au mai rămas printre noi. 
Astfel, a fost oficiată o slubă de pomenire de către un sobor de preoţi a celor care au murit în urma deportărilor staliniste. 
De asemenea, cei prezenţi la eveniment, care au avut de suferit în urma deportărilor, au împărtăşit din amintirile sale sau ale părinţilor şi rudelor care au fost deportate. De către Preşedintele Asosiaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova, dna Leşan Valentina au fost înmînate legitimaţii şi insigne comemorative „Deportat. Deţinut politic”. Reiterăm faptul că vineri, 6 iulie 2018 se împlinesc 69 de ani de la cel mai mare val de deportări staliniste.