Căutare în site

Depuneri de flori la bustul poetului Mihai Eminescu
Astăzi, se împlinesc 129 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu. Cu acest prilej condurea raionului Soroca, subdiviziunile consiliului raional, zeci de soroceni printre care şi elevi au depus flori la bustul lui Eminescu. Evenimentul a inclus recitaluri de poezii din creațiile eminesciene, interpretări de cîntece dedicate poetului, dar și expoziția meșterilor populari.
Învingătorii concursului „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”
La 14 iunie curent în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc Conferinţa de presă în cadrul căreia au fost anunţate rezultatele Concursului „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”. 
La secţiunea „Logo-ul turistic al raionului Soroca” au participat 13 persoane cu 33 lucrări în total. La secţiunea „Sloganul turistic al raionului Soroca” 12 participanţi au înaintat 81 propuneri de slogan.
Comisia de jurizare din componența căreia au făcut parte: Vladimir Nicuţa – Preşedintele juriului, Vicepreşedintele raionului Soroca; Stela Zabrian – Secretar al Consiliului raional Soroca; Grigore Bucataru – Şeful Secţiei Cultură şi Turism; Marina Omelcenco – Specialist, Secţia Cultură şi Turism; Tatiana Mitrofan – Reporter, „Observatorul de Nord”; Natalia Vrancean – Director, „Ziarul Nostru”; Ion Babici – Director, Centrul de Resurse pentru Tineret” DACIA”, au analizat și apreciat (cu note de la 5 la 10) propunerile participanților, iar învingătoare au fost desemnate lucrările care au obţinut cel mai mare punctaj. 
Ulterior la subiectul dat, astăzi 15 iunie în cadrul Spectacolului de muzică şi poezie „Eminesciana”, a avut loc decernarea premiilor şi a diplomelor de participare la Concursul „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”.
Învingătorii pentru Secţiunea  „Logo-ul turistic al Raionului Soroca” :
Premiul I,  în sumă de 1000 lei  i-a revenit lui Ursu Alexandru din mun. Soroca, punctajul acumulat 8,1;
Premiu de încurajare, în sumă de 500 lei – Zaporojan Alexandru din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,8;
Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei – Chiroşca Olga din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,6.
Învingătorii pentru secţiunea „Sloganul turistic al raionului Soroca”
Premiul I,  în sumă de 1000 lei  - Popa Petru din mun. Soroca, punctajul acumulat 8,1;
Premiu de încurajare, în sumă de 500 lei – Căldăruş Victoria din mun. Chişinău, punctajul acumulat 7,8;
Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei – Caretnicov Irina din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,6.
Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca, va fi imprimat pe materialele turistice promoţionale precum: ghiduri turistice, banere, hărţi turistice, deasemenea va putea fi folosit în cazul suvenirurilor sau a cadourilor ce vor fi achiziţionate de turişti. Persoanele fizice şi juridice interesate de obţinerea dreptului de utilizare a „Logu-ului şi sloganului turistic al raionului Soroca” în baza unei cereri, vor primi dreptul de utilizare a mărcii turistice.
Sloganul turistic al raionului Soroca:
Soroca uimeşte şi cucereşte
Stimaţi lucrători din domeniul sănătăţii!
    Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, în numele Consiliului raional Soroca, dar și personal, Vă adresăm cele mai sincere felicitări și înalte considerațiuni.
Această zi este un bun prilej de a aduce calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, perseverenţă, ardoare în acordarea serviciilor medicale de calitate, empatie şi căldură omenească,  pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă. 
Profesia pe care o practicaţi este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabilă. De aceea, trebuie să conștientizăm împreună, că avem de îndeplinit o sarcină dificilă – aceea de a oferi populaţiei încredere şi siguranţă.
Să Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea şi prosperitatea din familiile Dumneavoastră,  și mai ales, să aveți parte de sănătate  - ceea ce dăruiţi zilnic altora.
Cu respect,     
Muntean Ghenadie,
Președinte al Raionului Soroca

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00