Căutare în site

Monitorizarea reparaţiilor în raionul Soroca

În raionul Soroca au fost finalizate lucrările de reparație curentă a unui kilometru de drum public local în varianta albă ( pietriș-pundriș) în sumă de circa 700mii lei pe drumul public L 89 Soroca-Holoșnița-Grigorăuca. Aceste mijloace au fost aprobate și alocate prin Programul Raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018.


La fel în plină desfășurare sunt lucrările de reparație a drumului public G-14, care este drum de acces spre municipiul Soroca.


Un alt obiectiv planificat pentru luna iunie sunt lucrări de reparaţie pentru pregătirea şi deschiderea în noul an estival 2018 a Taberei de odihnă pentru copii ,,La Dumbrava”.
 Decernarea învingătorilor „Cel mai bun antreprenor al anului 2017” la Soroca
  La data de 29 mai 2018 în municipiul Soroca a avut loc Decernarea învingătorilor „Antreprenorul Anului 2017” . În discursul său Preşedintele raionului dl Ghenadie Muntean a menţionat, că evenimentul  Antreprenorul anului  începînd cu anul 2005  se organizează pentru a  reda încrederea în deciziile luate de către antreprenori  în ceea ce privește afacerea  lor,  să  demonstreze că întotdeauna există o soluție, indiferent de problemele cu care se confruntă. 
Misiunea de antreprenor presupune ca antreprenorul să accepte și să fie împăcat cu gîndul schimbărilor rapide. 
Un lider este cel care cunoaște calea, o urmează și o indică și celorlalți. Cand se ia asemenea cale, prețul succesului presupune muncă, pasiune pentru ceea ce se face și determinare. 
 Conform  procesului verbal nr.1 din 21 mai 2018 al comisiei raionale pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2017”  au fost decernate   următoarele nominaţii după cum urmează:
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari:
Oxana Petrovici , SA ,, Alfa-Nistru”
 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mari:
Victor Guţu  SRL ,, AMG-Kernel”   
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere a hainelor:
Sergiu Dragan , SRL ,,Ermo-Grup”.
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mijlocii:
Locul I - Alla Pilipeţcaia – SRL ,,Debut Sor” 
Locul II –  Ala  Lisnic, SRL ,, Testor”    .
Locul III – Anatolie Caldare,   SA ,,Hidroinpex”   
Locul III –  Andrei Mirza,  SRL ,,Bevera Nord”   
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mici:
Locul I – Aliona Chistol, SRL ,,Al-Irina”   
 Locul II – Efim Agahci, SRL „Armir„  
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi micro:
Locul I –  Stela Cetulean,  SRL ,, Lefrucom”  
 Locul II – Ana Savca , SRL ,, Rolkebab”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Alexei Florea,  SRL ,, Prietenia - Agro”  
locul II –  Pavel Cebotari , SRL ,, Oclanda - Agro”   
Locul III- Valentina Marciuc, GŢ ,, Marciuc Valentina”,.
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mici:
Locul I –  Angela  Muntean   SRL ,, Tehrubsor”   
Locul II – Vasile Sochirca, SRL ,,Visagromag”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar –microîntreprinderi:
Mihai Eftodii, GŢ ,,Mihai Eftodii”  
Cel mai bun antreprenor din sfera construcţiilor:
Victor Svetenco, SRL ,, Polimer”    
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere:
 Mihai Sochirca , SRL ,, Sergiu”   
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii turism:
Valentina Cazac,  SRL ,, Valentina-Tur”
Cel mai bun antreprenor sfera servicii transport:
Valeriu Guţan – SRL ,, Auto Invest Grup”
Cel mai bun antreprenor în sfera publicaţii periodice:
Natalia Vrancean, SRL ,,Ziarul Nostru”   
Cel mai bun antreprenor în sfera alimentaţie publică:
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi mici:
Locul I – Boris Tomac, SRL ,,Tomac-Inpex” restaurantul ,, Primăvara”
Locul II – Inga Spoială, SRL ,,Odilin” restaurantul ,, Soroca”
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi micro:
Locul 1 – Alexandru Volcovinschi SRL ,, Ghineia” restaurantul ,,Briz”
Locul II – Maria Grigoraş SRL ,, Grivad-M” cafeneua ,, Nistru”
Locul III – Elena Staviţa  ÎI ,, Staviţa Elena”
Locul III – Lilia Luca SRL ,, Vilian –Lux” restaurantul ,,Golden-River”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mijlocii:
Constantin Andriuţa   Cooperativa de Producere ,,CVA-Virocagro”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mici:
Locul I – Oleg Horevschii, SRL ,,Foreitor”
Locul II – Valentina  Muntean  SRL ,, Arol”
Locul III  – Valeriu  Achinca  SRL ,, Marconi” 
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – microîntreprinderi:
Oxana Tregub   ÎI ,,O.Tregub”
Cel mai bun antreprenor exportator:
Oleg Alexandrov – SRL ,, Mialex  
Cel mai bun antreprenor – femee:
Ludmila Catlabuga – SRL ,, Vita-Bio-Farm”  
Cel mai bun antreprenor implementator al modelului economic verde:
Constantin Furculiţă – SRL ,, Vitaliti –Fruct”  
Cel mai tînăr antreprenor
Andrian  Dumitraş – ÎI ,, Dumitraş Andrian”  
 Cel mai tînăr antreprenor inovator:
Demian Olga – SRL ,, Data-Protection-Hub”  
Pentru integrare activă în societate: 
Maria Stepanyants – SRL ,, Romstep”  
Cel mai bun antreprenor în sfera servicii de consultanţă:
Galina Ciobanu – SRL ,, Alsedar – Studio”
 Cel mai bun meşter popular:
 Valentina Boţoroga -  gobelen, broderie
 Lidia Manea -  împletitul din fibre vegetale(lozie)
 Simion Lungu – confecţionarea costumelor naţionale
 Lozan Victor – prelucrarea artistică a pietrei
 Nina Manea – ţesut artistic
 Grigore Voloşciuc – împletit din nuele de răchită 
 Ludmila Prepeliţă – croşetare.
  Astăzi, 28 mai 2018 în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare în cadrul şedinţei extraordinare din 30 mai 2018. La dezbateri publice au participat șefii de secții și direcții din cadrul Aparatului Președintelui, primari ai comunelor și satelor din raionul Soroca, reprezentanți ai Centrului de Resurse pentru Tineret ,, Dacia”.  
În cadrul consultărilor publice au fost discutate următoarele proiecte de decizii:
1. Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”.
2. Cu privire la modificarea deciziei 14/07 din 16.03.2017
3. Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului – limită a telefoanelor de serviciu, faxuri,telefoane mobile și limita convorbirilor pentru colaboratorii Aparatului Președintelui.
4. Cu privire la Acordul de colaborare dintre AO ,, Concordia . Proiecte Sociale” și Consiliul Raional Soroca.
5. Cu privire la aprobarea  ,, Strategiei de incluziune socială a raionului Soroca pentru anii 2018-2021”
6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.20/10 din 19 noiembrie 2009. Cu privire la modificarea denumirii Statutului și a Statelor de personal a I.P. “Azilul Raional Soroca din satul Bădiceni”.
7. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca.
8. Cu privire la aprobarea palnului de amenajare a Teritoriului Raionului Soroca.
9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
10. Cu privire la modificarea bugetului raional.
11. Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe.
12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în componenta raională pentru instituțiile educaționale.
13. Cu privire la modificarea deciziei nr.5/7 din 04.12.2003 Cu privire la titlul ,,Cetățean de onoare al raionului".
14. Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și PP ,,Ziarul Nostru" SRL din Republica Moldova.
15. Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și Asociația Obștească ,, Bunici Grijulii" din Republica Moldova.
16. Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/47 din 30 martie  2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabără de odihnă pentru copii și adolescenți ,,La Dumbravă" finanțator Județul Vaslui,prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului- Cadru de finanțare între Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin consiliul Județean Vaslui"
17. Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/51 din 30 martie 2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției ,,Maternitate” a spitalului rational Soroca ,,A. Prisacari” Finanțator Județul Suceava prin consiliul Județean Suceava și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava”.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00