Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

   La data de 21 noiembrie 2017 în sala de şedinţă a Consiliului Raional Soroca a avut loc vizita de lucru a Secretarului General de Stat din cadrul Ministerului Justiţiei- Dl Munteanu Anatolie. La şedinţă au participat conducerea raionului Soroca, reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I , șefi ai structurilor din cadrul Aparatului Președintelui și ai subdiviziunilor Consiliului Raional , precum și reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din raion. 
Preşedintele raionului Soroca, Dl Ghenadie Muntean a salutat prezenţa reprezentantului Guvernului în raionul Soroca şi a menţionat faptul că aceste întruniri sînt binevenite şi asigură legătura directă a APL şi APC, fapt care contribuie substanțial la identificarea necesitaților şi problemelor din teritoriu , precum și a soluțiilor optime pentru depășirea lor .
  Secretarul General de Stat, Dl Munteanu Anatolie a vorbit despre politicile de dezvoltare a Republicii Moldova , reformele din domeniul justiției şi impactul lor asupra cetățeanului.
Dl Munteanu a recomandat autorităţilor locale să examineze şi să vină cu propuneri la Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei și Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului.
La finele întrunirii Secretarul General de Stat în cadrul Ministerului Justiției, Dl Munteanu Anatolie a răspuns la întrebările participanților şi a primit în audiență cetățeni din raion.
 
Ieri, 14 noiembrie în Casa Guvernului Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc și președinții de raioane s-au așezat la o masa și au semnat acorduri de Parteneriat privind Dezvoltarea Centrelor de Tineret, ceea ce înseamnă că autoritățile publice centrale și locale au o viziune comună asupra generației tinerilor.
„Avem o bază normativă serioasă de la care putem să pornim, autoritățile sunt responsabile în tot ceea ce ține de activitățile de consiliere, de educare, de mentorat, de petrecere a timpului liber, de orientarea profesională, și multe alte activități. Reieșind din aceste considerente, mi se pare foarte important să avem stabilit un program cu centrele de dezvoltare de tineret, pentru anii 2017-2022, și mi se pare important că se stabilește un parteneriat între autoritățile centrale cu cele locale”, a declarat Monica Babuc în deschiderea evenimentului.
Toți cei prezenți sînt siguri că vor reuși să obțină succese, iar acordurile semnate sunt niște obligațiuni.
   În perioada 5-7 noiembrie , 2017 o delegaţie din raionul Soroca, condusă de Ghenadie Muntean , s-a deplasat în România în vederea inițierii acordurilor de colaborare și înfrățire între localități din Județul Buzău și Raionul Soroca . Acordul de colaborare a Raionului Soroca cu Județul Buzău a fost semnat încă din anul 2012 , menținînd pînă în prezent o strînsă cooperare .
Vizita delegaţiei sorocene s-a materializat prin semnarea a 12 acorduri , în cadrul şedinţei comune extraordinare a consilierilor Judeţului Buzău şi a consilierilor din Raionul Soroca, fiind aprobate în unanimitate . 
Unitățile administrative teritoriale din Județul Buzău și unitățile administrative teritoriale din raionul Soroca care intenționează să se înfrățească:
 • comuna Amaru și satul Baxani;
 • comuna Cernătești și comuna Schineni;
 • comuna Chiliile și satul Egoreni;
 • comuna Gura Teghii și comuna Ocolina;
 • comuna Largu și comuna Rublenița;
 • comuna Măgura și comuna Dărcăuți;
 • comuna Pănătău și comuna Nimereuca;
 • comuna Petroasele și comuna Parcani;
 • comuna Podgoria și satul Rudi;
 • comuna Puiești și comuna Bulboci;
 • comuna Siriu și comuna Cosăuți;
 • comuna Zărnești și comuna Vărăncău;
 Reamintim că Ordonanța de Urgentă nr. 18/2014 a Guvernului României permite autorităților administrației publice locale din România să încheie acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune cultural sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.
Din delegaţia raionului Soroca au făcut parte consilieri raionali, primari ai localităților din raion, șefi ai Subdiviziunilor Consiliului Raional , precum și angajați din cadrul Aparatului Președintelui. Ei au avut posibilitatea să facă cunoștință și cu proiecte realizate din fonduri europene cu referire la dezvoltarea serviciilor turistice, la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. 
În Suceava au vizitat Muzeul Satului, Mănăstirea Dragomirna și Cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare. În cadrul Proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale”: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava, realizat de Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană , Consiliul Raional Soroca a fost aplicant , iar Primaria Suceava - unul din parteneri. 
În drum spre casă, delegația a vizitat Muzeul Vasile Pîrvan și Planetariul din Bîrlad, situat pe terasa pavilionului „Marcel Guguianu”, deschis pentru public de la începutul anului 2010. Este singurul planetariu digital din judeţul Vaslui şi printre puţinele planetarii digitale din ţară, dotat cu echipamente de ultimă generaţie pentru simularea bolţii cereşti, dar şi pentru proiecţii de filme documentare de astronomie, ce se adresează unei largi categorii de public. Planetariul, la fel , a fost construit din fonduri europene, in cadrul unui proiect in care Consiliul Raional Soroca a fost partener. 
În cadrul acestei deplasări Președintele Raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a avut o întîlnire de lucru și cu președintele Județului Vaslui, în cadrul căreia au discutat despre necesitatea conlucrării și modalități de realizare a unor proiecte în comun. 
Membrii delegației sorocene au fost impresionați atît de deschiderea manifestată de colegii din România, cît și de modalitatea de organizare a ședinței comune , avînd ferma convingere că acordurile semnate vor impulsiona colaborarea noastră și se vor fructifica prin realizări frumoase.