Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii ”Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală”
Multstimaţi primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală a raionului Soroca
Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală. Reieşind din importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic apreciem înalt aportul reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale.
Exprimăm întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi. Insuficienţa resurselor financiare, numărul mare de probleme nu vă sperie, dimpotrivă vă motivează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității sociale și economice a localităţilor şi a raionului, spre binele locuitorilor.
Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională , un viitor senin, recunoştinţa societăţii şi satisfacţie pentru realizările dumneavoastră.
Cu respect, 
Muntean Ghenadie,
Președinte al Raionului Soroca

Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”
La 31 ianuarie 2018, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin intremediul Programului de Cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina. 
Aplicant în cadrul proiectului este IDIS ,,Viitorul”, iar raionul Soroca şi  raionul Iampol sunt  în calitate de parteneri.
La eveniment au participat Preşedintele raionului, dl Ghenadie Muntean, vicepreşedintele raionului, dl Vladimir Nicuţa, secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu, secretarul consiliului raionului, dna Stela Zabrian, şeful Secţiei Cultură şi Turism, dl Grigore Bucătaru, reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir, administraţia raională Iampol, Ucraina, reprezentată de Ludmila Maiorova, echipa de implementare a proiectului, IDIS ,,Viitorul”, consilieri, primari, meşteri populari, etc.
Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a salutat iniţiativa acestui proiect şi a asigurat că se va depune efort şi străduinţă pentru ca proiectul să fie unul de succes.
Secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu a vorbit despre potenţialul turistic a RM în genere, locul special care îl are Soroca prin potenţialul său turistic, patrimoniu material şi imaterial existent în teritoriu.
Reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir a menţionat că este un proiect pilot şi este ceva nou atît pentru ei cît şi pentru raionele Soroca şi Iampol. A menţionat că pentru a atrage investiţii şi mai mari trebuie de demonstrat capacităţile şi de implementat cu scucces acet proiect. 
În cadrul conferinţei a fost realizată prezentarea generală a proiectului (obiective, activităţi şi rezultate) susţinută de dl Vitalie Sochircă, expert în domeniul turismului, IDIS ,,Viitorul”.
Proiectul îşi propune să consolideze capacităţile prestatorilor de servicii turistice şi capacităţile autorităţilor locale din raioanele Soroca şi Iampol pentru a dezvolta şi promova turismul rural prin intermediul cooperării transfrontaliere.

Vizită de lucru în raionul Soroca a Preşedintele judeţului Buzău, România
Preşedintele judeţului Buzău, România, Dl Petre Emanoil Neagu a întreprins o vizită de lucru în raionul Soroca la data de 25.01.2018. 
În cadrul întălnirii cu preşedintele judeţului Buzău, Dl Petre Emanoil Neagu au fost puse în discuţie mai multe aspecte a colaborării în 2018.  S-a convenit de elaborat un program de activităţi comun.       
Dl Neagu şi-a confirmat dorinţa de a susţine Spitalul raional Soroca ,,A. Prisacari” prin acordarea materialelor de construcţie şi echipament medical. La prima şedinţă a Consiliului judeţean Buzău,  va fi alocată o anumită sumă, iniţial 30-40 mii euro care va fi acceptată de consilieri, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie într-o secţie a Spitalului raional Soroca  ,,A. Prisacari”.
Preşedintele raionului Soroca, Dl Ghenadie Muntean şi preşedintele judeţului Buzău, Dl Emanoil Neagu au discutat detalii cu referire la organizarea unei şedinţe comune la Soroca a Consiliului judeţean Buzău şi Consiliul raional Soroca şi semnarea acordurilor de colaborare între primării.