Căutare în site

Astăzi, 20 august 2020, ora 10.00, în holul Palatului de Cultură din municipiul Soroca, str. Independenței, 74 s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliul Raional Soroca în cadrul căreia au fost examinate următoarele proiectele de decizii:

01-2D 4/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/2

Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/3

Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/4

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/5

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/6

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/7

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor prezidențiale din 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/8

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/9

Cu privire la  numirea dnei Purici Natalia în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/10

Cu privire la asigurarea interimatului a funcției de director al Instituției Publice Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/11

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nitrean Iurie, Director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Coraportor: Mărîi Alina, șef al Serviciului Juridic

01-2D 4/12

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ardovan Evghenia, Director al Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave

Coraportor: Mărîi Alina, șef al Serviciului Juridic

01-2D 4/13

Cu privire la solicitarea transmiterii în administrarea publică a Consiliului raional Soroca a unui sector de teren

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru,

Coraportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2020”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Bevza Natalia, Specialist al Secței Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D 4/16

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

Coraportor: Morari Lidia, Contabil șef, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari

01-2D 4/17

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:    Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

Coraportor: Morari Lidia, Contabil șef,  IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/18

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli din fondurile cu CNAM și din serviciile contra plată a IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:   Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

Coraportor: Morari Lidia, Contabil șef,  IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/19

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Costin Iurii, Administrator,  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Coraportor : Morari Lidia, contabil șef al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

01-2D 4/20

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/21

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al  al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/22

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli ale  IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/23

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/24

Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/25

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlul gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Angela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 4/26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Doamnei Rezuș Eugenia

Inițiator: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM  

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM 

01-2D 4/27

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Dlui Bordian Valeriu

Inițiator: Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM  

Raportor: Muntean Ghenadie, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PDM

 

La19 august 2020 la inițiativa conducerii Consiliului Raional Soroca a fost desfășurată o ședință de lucru pentru examinarea situației din sectorul agrar.
La ședință au participat reprezentanții Consiliului raional, Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, conducători ai instituțiilor și serviciilor desconcentrate și reprezentanți ai sectorului agrar din raionul Soroca.
În cadrul ședinței Vicepreședintele raionului dna Bordianu Alla a menționat, că conform rezultatelor evaluării preventive efectuate în gospodăriile agricole din raion este necesar de a întreprinde un șir de măsuri pentru depășirea consecințelor cauzate de calamitățile naturale din acest an.
Specialist principal al Direcției Agricultură și Alimentație dl Purice Constantin a adus la cunoștință despre faptul, că pagubele pricinuite de înghețuri și ploile cu grindină din acest an la moment se subvenționează prin intermediul AIPA. Din cauza secetei în majoritatea gospodăriilor agricole cel mai mult au avut de suferit plantațiile de porumb (90%) și parțial plantațiile de floarea-soarelui. La moment se estimează pagubele în fiecare primărie din raion prin întocmirea proceselor verbare respective.
Dl Sochirca Vasile, director SRL ”Visagromag” și dl Coțaga Ion, director SRL ”Diamax-Agro” au solicitat autorităților publice de nivelul doi și central să contribuie la subvenționarea prejudiciului cauzat de secetă, o variantă fiind asigurarea cu motorină pentru fiecare hectar prelucrat. La fel sa propus susținerea și subvenționarea tuturor gospodăriilor agricole, fiindcă toți au fost afectați la fel.
În susținerea producătorilor agricoli a vorbit dl Ceban Vladimir, șeful Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, care a menționat că problema abordată, este de o importanță majoră și la moment se examinează de către Guvernul Republicii Moldova și propunerile înaintate vor fi transmise spre soluționare.

Astăzi, 17 august 2020, ora 08.30 în biroul Președintelui raionului Soroca, s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de Consiliul Raional - șef al Insituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni.

În baza rezultatelor obținute la proba scrisă și la interviu, dna Purici Natalia a devenit învingătoarea concursului.