Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
     Săptămâna precedentă delegația raionului Soroca, condusă de Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, împreună cu delegația din Georgia au participat la evenimentul ,,Zilele Solidarității Europene 2018,, desfăşurat în regiunea Bausca, Letonia.
     Scopul evenimentului a fost de a face schimb de experiență și oferirea posibilității autorităților locale și regionale să interacționeze și să se dezvolte ca potențiali parteneri a UE.
      În cadrul ședințelor de lucru a fost prezentat raionul Soroca, Republica Moldova, regiunea  Bausca, Letonia, regiunea Chashuri, Georgia. S-au desfășurat ateliere de lucru în domeniile administrație publică, asistență socială, educație, cultură, agricultură cu participarea societății civile în soluționarea problemelor administrației publice.  Prezenţii au avut ocazia să facă cunoștință cu unele servicii sociale prestate și elemente ce țin de sistemul protecției sociale din Letonia, să identifice mai multe elemente comune, cum ar fi serviciul social pentru persoanele singuratice în etate, serviciul susținerii familiilor cu copii în situație de risc, prestații sociale.
   A creat mari impresii vizita  orășelului copiilor compus din 12 case construite cu suportul Danemarcii, unde se educă copii rămași fără îngrijire părintească în familii de asistenți parentali şi vizita instituțiilor de cultură, dar și de învățământ extrașcolar (școala de arte plastice, școala de muzică, centru de creație pentru copii) din or. Bausca. 
    S-a constatat că în Letonia se lucrează cu dăruire de sine în toate domeniile, conform programelor în fiecare domeniu foarte bine gîndite. Se fac investiții mari, care ulterior nu doar se răscumpără, dar își produc și efectul pozitiv. Letonienii au o gîndire algoritmică în soluționarea problemelor existente. 
     Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Munteana avut o întrevedere cu Excelența Sa, Ambasadorul Moldovei în Letonia, dl Eugen Revenco. Discuția a fost constructivă și importantă pentru dezvoltarea cooperării, identificarea partenerilor și implementarea de noi proiecte.
      Delegația raionului Soroca a avut onoarea să participe şi la evenimentele dedicate a celei 100 aniversări de independenţă a Letoniei,  care s-a sărbătorit cu o paradă militară şi petreceri, concerte, expoziţii şi alte evenimente în întreaga ţară.
     Astăzi, 10 noiembrie, în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca a fost semnată Înțelegerea de Cooperare și Înfrățire între Raionul Soroca din Republica Moldova şi Județul Bacău din România.
    Muntean Ghenadie Preşedintele raionului Soroca şi Sorin Brașoveanu Președintele CJ Bacău, în descursurile sale şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc în soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, în vederea creării oportunităţilor de cooperare în domeniile social, economic, administrativ, cultural şi educaţional.
     La eveniment au participat vicepreşedintele şi secretarul raionului Soroca, şefii  serviciilor, direcţiilor, secţiilor a Aparatului Președintelui Raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca şi oaspeţii din Judeţul Bacău: Valentin Palea, Administrator Public, Ciprian Bogea, director, Direcția juridică și administrație locală, Cristina Racoveanu, Șef serviciu, Structura Arhitect - șef, Aliona Ambrosie, consilier,  Direcția resurse umane, management. 
    Conform  Ințelegerii de Cooperare și Infrățire cele două părți vor proceda la identificarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene, și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele lor locale a unor obiective de investiții la nivelul celor două comunități în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.


Ziua autoguvernării în raionul Soroca pentru o zi.

La 05 noiembrie 2018 s-a desfășurat ”Ziua Autoguvernării”, activitate din cadrul Decadei Naționale a Tineretului.  Consilierii reprezentanți ai Consiliului Raional al Tinerilor au avut posibilitatea să asiste la ședința operativă cu șefii serviciilor, direcțiilor, secțiilor din cadrul Aparatului Președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca, care conform programului de activități are loc în fiecare zi de luni.
După finisarea ședinței tinerii consilierii au fost repartizați prin toate secțiile, direcțiile și serviciile din cadrul Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.
Vicepreședintele raionul Soroca, dl Vladimir Nicuța a fost înlocuit și ajutat în lucrul său de președintele Consiliului Raional al Tinerilor Soroca, Mădălina Babici. În opinia ei, nu este deloc ușor să fii vicepreședinte, cu toate că biroul acestuia este comod și încăpător. Consilierii Ciubuc Vlada și Liviu Gornea, de asemenea au văzut ce presupune munca de vicepreședinte, lucrând cot la cot cu vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Todirean, atât în birou cât și în teren, având ocazia să meargă la tabăra ”La Dumbravă”, unde au demarat lucrări de construcție a căsuțelor pentru odihnă. Cu ce probleme și provocări se confruntă Direcția Învățământ Soroca, a aflat consilierul Xenia Doroșenco, fiind în postură de șef-interimar al direcției. Cum este format bugetul raional și repartizat pentru necesități și activitățile raionului, s-au informat Cristina Cazac și Foca Șerban, consilieri ai CRTS.
Activitatea s-a încheiat cu o ședință la care au participat vicepreședinții raionului Soroca unde tinerii consilieri și-au împărtășit impresiile și au venit cu propuneri, pentru soluționarea unor probleme care îi afectează. La finalul ședinței tinerii au primit diplome de participare în semn de recunoștință pentru interesul manifestat pentru ”Ziua Autoguvernării”.