Căutare în site

Astăzi, 23 ianuarie 2020, în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc întrunirea de lucru a reprezentaților Agenției Servicii Publice cu dna Alla Bordianu, vicepreședintele raionului Soroca și conducătorii autorităților de nivelul I din raion, cu tematica ”Mersul implimentării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară ” pentru anul 2020 în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018 şi ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018 (Legea nr. 240 din 08.11.2018).
La întrunire au fost stabilite termenele de prezentare a materialelor, sarcinile și obligațiunile părților implicate în scopul bunei desfășurări a lucrărilor cadastrale preconizate. În rezultatul acestora în anul 2020 vor fi perfectate actele de proprietate pentru loturile ocupate de casele de locuit, grădini, terenurilor proprietate publică a autorităților publice locale de nivelul I și II, cât și celor aflate în proprietatea publică a Statului.
În sala Palatului de Cultură a mun.Soroca, la data de 20 ianuarie a avut loc seminarul de informare a producătorilor agricoli, primarilor și specialiștilor din primării, în vederea informării potențialilor beneficiari de subvenţii, cu privire la respectarea criteriilor de eligibilitate pentru obținerea acestui suport financiar din partea statului, precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile Regulamentelor de subvenționare, din Fondul Național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în anul 2020.
La seminar au fost prezenți vicepreședintele raionului Soroca, dna Alla Bordianu, dl Petru Timbur, director adjunct al AIPA, dl Maleriu Movilă, șeful Oficiului Teritorial AIPA Florești, precum și dl Ion Pînzaru, reprezentantul MADRM, care au făcut o prezentare generală a oportunităților de subvenționare dar și a noului Regulament în vederea accesării de subvenții în avans pentru APL-I pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.
Seminarul a dat posibilitate celor prezenți (peste 140 persoane), să adreseze și să primescă răspuns la un șir de întrebări la capitolul subvenționării, pentru a putea să-şi dezvolte afacerile, să-şi crească semnificativ calitatea şi capacitatea de export a produselor, astfel devenind mai competitivi şi creând noi locuri de muncă, la ei acasă.
La data de 18 ianuarie, pentru a-i aduce un omagiu celui mai mare poet din zilele noastre Grigore Vieru, care la aceeaşi dată în anul 2009 s-a stins din viață, în urma unui tragic accident rutier , Președintele raionului Soroca, dl. Veaceslav Rusnac, dna Alla Bordianu și Svetlana Păunescu, vicepreședinți ai raionului Soroca, împreună cu colaboratorii autorităților publice și toţi cei care l-au cunoscut, dar și cei care îi admiră creația, au depus flori la bustul poetului, amplasat în parcul Mihai Eminescu din municipiul Soroca, la fel și la placa comemorativă de pe strada Grigore Vieru.