Căutare în site

La 25 februarie în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca, la orele 08.30 s-a desfășurat ședința Consiliului consultativ din raionul Soroca, organizat de către  șeful Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu, d-na Larisa Celac.

     La ședință au participat vicepreședintele raionului Soroca, dl. Boris Andoni și șefii serviciilor publice desconcentrate din raion.

     În cadrul ședinței s-au discutat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2016 Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate și modificarea membrilor Colegiului consultative. Atît și modificările operate în  legislația de pensionare intrată în vigoare de la 01.01.2020.

La fel, măsurile întreprinse de către Inspectoratul de Poliție Soroca privind prevenirea și combaterea criminalității și menținerea ordinii și securității publice în unitățile administrative teritoriale din raionul Soroca.

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi, subiecte abordate de CCI a Republicii Moldova în cadrul unui atelier de lucru

     La 25 februarie în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, la orele 10.00 s-a desfășurat sesiunea de informare privind oportunitățile învățământului dual pentru agenții economici din raion, organizat de către Proiectul ”Suport în Promovarea Învățământului Dual Pentru o Economie Verde” GIZ.

     La sesiune a participat vicepreședintele raionului Soroca, d-na Alla Bordianu, șeful Secției Economii din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, d-na Angela Leahu și agenți economici din raion.

     În cadrul evenimentului, Vladimir Fonari, coordinator proiect zona Nord al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a vorbit despre dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi.

     Scopul atelierului este de a informa actorii relevanți  cu referire la ecologizarea în Învățământul Profesional Tehnic, crearea unui grup de lucru pentru elaborarea Conceptului național și a unui modul de instruire pe integrarea competențelor verzi de bază la toate meseriile/ specialitățile oferite de către Sistemul ÎPT.

Stimați locuitori și oaspeți ai municipiului și raionului Soroca!

Tradițional, la 2 martie comemorăm eroii de la Nistru. Cu această ocazie Vă invităm să participați luni, 02 martie 2020, la comemorarea eroilor căzuți pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova.

Evenimentul va începe la orele 09.45 din Piața Libertății cu deplasarea ulterioară a coloanei spre Complexul  memorial situat pe strada Independenţei, mun. Soroca.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00