Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Îmbunătățirea condițiilor de transportare a elevilor
în vizorul Consiliului raional Soroca
La 17 octombrie curent, a avut loc slujba de sfințire a trei mijloace de transport procurate de către Consiliul raional Soroca, în scopul transportării elevilor.
La eveniment a participat Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, șefii de secții, direcții, specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui, cât și angajații Direcției Învățămînt. Ulterior au fost înmînate cheile conducătorilor unităților de transport. Acestea sunt bine echipate și corespund tuturor cerințelor de transportare a elevilor. 
Președintele raionului a mulțumit pentru conlucrare tuturor, în special consilierilor raionali, care au susținut ideea procurării microbuselor școlare. La fel a menționat faptul că instruirea tinerii generații, asigurarea condițiilor decente pentru instruire, transportare este prioritar pentru Consiliul raional Soroca
 
Ședința de constituire a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău

La 16 octombrie curent, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc ședința de constituire a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău, inițiată de către Agenția ,,Apele Moldovei”, reprezentată de către Mariana Codreanu.
La ședință au participat Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, primarii din localitățile Rudi, Tătărăuca-Veche, Cosăuți, Cremenciug, Oclanda, Egoreni, Ocolina, Rublenița, Vasilcău, Zastînca, cât și primăria municipiului Soroca, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor pentru Protecția Mediului Soroca și Ocnița, ș.a.
Au fost abordate mai multe subiecte precum situația actuală în bazinul Naslavcea-Vasilcău; epurarea apelor uzate în mun. Soroca; procedura de creare a Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău; prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Nistru, etc.
În cadrul ședinței au fost propuși și votați membrii Comitetului de Bazin Naslavcea-Vasilcău. Scopul Comitetului este de a facilita o colaborare eficientă între autoritățile publice locale, instituțiile abilitate de protecția și gestionarea resurselor de apă, instituțiile abilitate de protecția sănătății publice, utilizatorii de apă, organizațiile societății civile și alte părți interesate în vederea asigurării unui management integral al resurselor de apă în sub-bazinul hidrografic Naslavcea-Vasilcău.
La prima întrunire a Comitetului ce va urma, va fi ales președintele și vicepreședintele și totodată va fi pus în discuție Planul de acțiuni 2019-2020 al bazinului Naslavcea-Vasilcău.

 
 
Verificarea mersului lucrărilor de reparație la  Secția Terapie și Maternitate 
al Spitalului Raional Soroca ,,A. Prisacari”
La 15 octombrie curent, dl Ghenadie Muntean, președintele raionului Soroca, însoțit de vicepreședinții raionului și șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, au întreprins o vizită de lucru la Spitalul Raional Soroca ,,A. Prisacari”, unde au verificat mersul lucrărilor de reparație a Secției Terapie și Maternitate. 
La constatările depistate, au fost date indicații pentru înlăturarea lor,  la fel a fost atrasă atenția la respectarea termenului de finisare a lucrărilor, care conform contractului de antrepriză este finele lunii noiembrie. 
 

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00